0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Bestanden

 Knelpunten en oplossingen b...

 Praktijkgids Milieu-regelge...

  • Knelpunten en oplossingen milieuregelgeving

publicatie: Knelpunten en oplossingen milieuregelgeving

Knelpunten en oplossingen milieuregelgeving

Knelpunten en oplossingen milieuregelgeving

Met deze brochure (pdf-bestand) wordt getracht inzicht te geven in de knelpunten en problemen die in de bouwpraktijk door overheidsinstanties (provincies, gemeenten en waterschappen) en private partijen (ingenieurs, architecten, aannemer en ontwikkelaars) worden ervaren en mogelijke oplossingen die daarvoor in de praktijk worden aangedragen.
De bespreking van de knelpunten en oplossingen vindt plaats ingebed in een korte bespreking van de milieurechtelijke wet- en regelgeving die doorgaans bij bouwprojecten aan de orde is. Het is dus niet de bedoeling een uitputtende beschrijving te geven van die wet- en regelgeving. Wel wordt getracht de lezer zoveel mogelijk door te verwijzen naar relevante informatiebronnen met name op het internet, waarbij indien mogelijk directe links worden vermeld.

2006
A524-1.06
22-08-2013
  • Knelpunten en oplossingen milieuregelgeving