0

publicatie: Kwaliteitsselectie Woningbouw Nieuwbouw

1 De Kwaliteitsselectie Woningbouw Nieuwbouw

1 De Kwaliteitsselectie Woningbouw Nieuwbouw

1.1 Wat is de'Kwaliteitsselectie'?

De Kwaliteitsselectie Woningbouw Nieuwbouw is een hulpmiddel bij het ontwikkelen en realiseren van woningen met extra kwaliteit voor bewoners en voor het milieu. De Kwaliteitsselectie staat voor een samenhangend pakket van maatregelen, geselecteerd uit het Nationaal pakket Duurzaam bouwen.
De selectie is gemaakt op basis van milieueffectiviteit, toegevoegde waarde voor de gebruiker van de woning en geen of beperkte kostenverhoging. In de praktijk is de selectie goed uitvoerbaar en toetsbaar.

1.2 Waarom de Kwaliteitsselectie Woningbouw Nieuwbouw?

Duurzaam bouwen heeft in Nederland handen en voeten gekregen met het door SBR in 1996 geïntroduceerde Nationaal pakket Duurzaam bouwen. Dit pakket is uitgegroeid tot een hulpmiddel dat richting geeft aan de door alle partijen onderschreven noodzaak om het milieu minder te belasten bij de uitvoering, het gebruik en de sloop van bouwwerken.
Het Nationaal pakket Duurzaam bouwen kan worden omschreven als een inventarisatie van betrouwbare maatregelen met een streven naar volledigheid.
In het gebruik manifesteerde zich echter al snel de behoefte om de hanteerbaarheid te verbeteren. Aan deze behoefte wordt nu voor de nieuwbouw van woningen tegemoetgekomen met de Kwaliteitsselectie Woningbouw Nieuwbouw.

1.3 Welke status heeft de Kwaliteitsselectie?

De Kwaliteitsselectie is samengesteld met de organisaties uit de bouw- en installatiesector en de publieke sector die bij het Nationaal pakket betrokken zijn. Deze organisaties willen met de Kwaliteitsselectie een effectief en werkbaar hulpmiddel hebben dat aantoonbaar extra kwaliteit aan nieuw te bouwen woningen toevoegt en dat de communicatie daarover tussen ontwikkelaar, bouwer, gemeente, bewoner en andere betrokkenen vereenvoudigt. Ook kan de Kwaliteitsselectie dienen als basis voor nader uit te werken duurzame woningconcepten.
Een aantal maatregelen is optioneel, omdat de kosten hoger zijn of het voordeel voor de bewoner beperkt is. Per bouwproject kan bezien worden welke de mogelijkheden zijn.