0

publicatie: Rapport 91-2 Realkalisatie van beton

Voorwoord

Voorwoord

Naar aanleiding van de toegenomen behoefte aan meer kennis over de duurzaamheid en reparatiemogelijkheden van gewapende betonconstructies werd in 1986 onderzoekcommissie B 35 "Reparatie en bescherming van beton" ingesteld. De taak van deze commissie is basis- en praktijkonderzoek uit te voeren om kennis en ervaring op te doen op het gebied van schadepreventie en beschermings- en reparatiemogelijkheden bij betonconstructies. Het doel van het onderzoek is aanbevelingen te doen voor technisch en economisch verantwoorde maatregelen, die moeten leiden tot de totstandkoming van duurzame betoncontructies en het duurzame herstel van betonconstructies waaraan schade door wapeningscorrosie is opgetreden. Het is de bedoeling dat deze aanbevelingen, nadat hiermee voldoende ervaring is opgedaan, worden omgezet in normen.

De samenstelling van onderzoekcommissie B 35 is als volgt:

prof.ir. W.R. de Sitter, voorzitter
prof.dr.ir. A.S.G. Bruggeling, vice-voorzitter
ir. J.G.A. van Hulst, secretaris
dr. R.F.M. Bakker
ing. B.G.C. Bijdevier
prof.ir. A.J. Hogeslag
ir. W. Hulst
ing. M.A.J. Huysmans
ir. G.J. Klok
ing. A.A.M. Linders
ing. A.F. Ross
ir. D. Stoelhorst
ir. A. van der Toorn
ir. P.L.M. Vierveijzer
ing. A.C. Fuchs, coördinator
W. Buist, mentor

Voor de uitvoering van het onderzoek en de activiteiten op het gebied van regelgeving en kennisoverdracht zijn onder onderzoekcommissie B 35 vier subcommissies werkzaam,respectievelijk subcommissie B 35A "Basisonderzoek", subcommissie B 35B "Veldonderzoek", subcommissie B 35C "Regelgeving" en subcommissie B 35D "Kennisoverdracht", die recent is ingesteld. Subcommissie B 35D heeft de specifieke taak de kennisoverdracht rond het project te verzorgen.

De samenstelling van subcommissie B 35A is als volgt:

dr. R.F.M. Bakker, voorzitter
ir. J.G.A. van Hulst, secretaris
ing. P. Boone
dr.ir. H.A.W. Cornelissen
ing. R.T.T. Gelhard
ir. W. Willemsen

In het kader van het door subcommissie B 35A uit te voeren basisonderzoek is een voorstudie uitgevoerd met betrekking tot het fenomeen realkalisatie van beton. Het resultaat van deze voorstudie is opgenomen in een werkrapport van de subcommissie, opgesteld door ir. J.G.A. van Hulst en ir. J.P.G. Mijnsbergen. Een woord van dank gaat uit naarir. P.C. Nuiten, dr. R.F.M. Bakker en dr. W.M.M. Heijnen voor hun bijdragen aan dit werkrapport. Het onderhavige CUR-rapport 91-2 is opgesteld op basis van dit werkrapport. De redactie werd verzorgd door ir. J.M. Pluym-Berkhout.

Voor het onderzoek werden financiële bijdragen ontvangen van:

  • Rijkswaterstaat;
  • Ministerie van Economische Zaken;
  • Rijksgebouwendienst;
  • Vereniging Betonreparatie Bedrijven (V.B.R.);
  • Vereniging Leveranciers van Betonreparatie- en Beschermingsprodukten (V.L.B.);
  • Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (V.V.V.F.).

De CUR spreekt haar dank uit aan de genoemde instanties en bedrijven voor de financiële bijdragen die dit onderzoek mede mogelijk hebben gemaakt.