0

publicatie: Veilig vluchten uit gebouwen - deel 2

Titelpagina

Veilig vluchten uit gebouwen - deel 2

Oplossingsrichtingen in de praktijk

Hoe zorgt u ervoor dat een gebouw dusdanig is ontworpen en ingericht dat gebruikers veilig kunnen vluchten? Om een goed PvE op te kunnen stellen, moet u nogal wat regels doornemen. Om u hierbij snel op weg te helpen heeft SBR beknopt alle praktische zaken rond het vluchten uit gebouwen op een rij gezet.

2004
A522.04
978-90-5367-394-2
26-06-2014