0
Kennispaper-met-lean-aan-de-slag_cover-1513074155

Kennispaper: Met Lean aan de slag - K739.17

Ontwikkel je bedrijf én je medewerkers

Duidelijk is dat je Duurzame Inzetbaarheid niet zomaar los kunt zien van het ontwikkelen van je onderneming. Lean denken en werken is een goede aanpak om je bedrijf, maar ook je medewerkers te ontwikkelen. In deze kennispaper lichten we dit toe.

Jaar:

Paper-investeren-in-je-medewerkers-loont-3d_cover-1513074827

Kennispaper: Investeren in je medewerkers loont - K738.17

Met mensenkennis en aandacht voor Duurzame Inzetbaarheid

Als je het beste uit jezelf en je medewerkers wilt halen, vraagt dit om taakgerichtheid en ook om een grote mate van mensgerichtheid. Je moet hard zijn op resultaten én hart hebben voor je mensen. We gaan in deze kennispaper in op de belangrijkste thema’s die je medewerkers in staat stellen om go...

Jaar:

Paper-samenwerken-als-kerncompetentie-3d_cover-1513074643

Kennispaper: Samenwerken als kerncompetentie - K737.17

Hoe maak je door echt teamwork het verschil?

In deze kennispaper ontdek je in een kwartier wat samenwerken eigenlijk inhoudt. Wat levert het op en hoe kun je het verbeteren? We gaan in op samenwerken tussen organisaties, maar bovenal op samenwerken ín organisaties; dus samenwerking tussen mensen. We zien samenwerking als bedrijfscompetentie...

Jaar:

Cover3d-kennispaper_duurzame_bouw_gww-def_cover-1508239949

Kennispaper: Haal eenvoudig het beste uit de Duurzame Bouw - K735.17

U wilt als gemeente, provincie of waterschap concreet aan de slag met duurzaamheid in GWW-projecten. Maar hoe pakt u dat aan? Deze kennispaper helpt om de duurzaamheidsambities van uw eigen organisatie en van stakeholders te bundelen. Door regelmatig de duurzaamheidsambities te betrekken bij ...

Jaar: 2017

Kennispaper-toolbox-integrale-aanpak_cover-1503309899

Kennispaper: Toolbox integrale aanpak - K714.17

In de afgelopen jaren heeft SBRCURnet via het Kennispartnerprogramma verschillende projecten onder andere procesmatig begeleid. Per project zijn resultaten ontstaan en gepubliceerd. Deze Kennispaper geeft een overzicht van de meest relevante tools en schema’s die via deze projecten ontwikkeld zij...

Jaar: 2017

Png3d_cover-geopolymeerbeton_cover-1500546512

Kennispaper: Geopolymeerbeton, voorgespannen kanaalplaten - K734.17

Beton is veruit het meest toegepaste bouwmateriaal ter wereld. Het wordt traditioneel vervaardigd met cement als bindmiddel. Omdat bij de productie van cementklinker, de basisgrondstof voor de huidig toegepaste cementen, veel CO2-emissie optreedt, wordt gezocht naar alternatieve bindmiddelen met ...

Jaar: 2017

Constructieve_veiligheid_en_projectplannen_cover-1496750258

Kennispaper: Constructieve Veiligheid en projectkwaliteitsplannen  - K727.17

Toepassing van geïntegreerde contracten

Kwaliteit kan worden gedefinieerd als “het voldoen aan de gestelde eisen”. De verantwoordelijkheid voor de borging van kwaliteit ligt bij geïntegreerde contracten bij de opdrachtnemer. Een van de instrumenten die de opdrachtnemer gebruikt om vast te leggen hoe dit te organiseren is het projectkwa...

Jaar: 2017

Meer_ruimte_voor_ontwikkeling_bij_aanbestedingen_3d_cover-1491384007

Kennispaper: Meer ruimte voor ontwikkeling bij aanbestedingen - K726.17

Scholen als voorbeeld

SBRCURnet heeft een visie ontwikkeld op het aanbesteden en contracteren van het ontwerpen en bouwen van scholen. De kern van de visie is dat de verschillende disciplines meer met elkaar samenwerken, de samenwerking trechtert gedurende het aanbestedingsproces én het proces als zodanig minder star ...

Jaar: 2017

De_groene_ingenieur_3d_cover-1479920570

Kennispaper: De groene ingenieur - K725.16

Een handleiding om bestaande constructies te berekenen voor het ontwerpen van groene daken

Deze handleiding geeft de groene ontwerper een set tools en bruikbaar inzicht in de wereld van de constructieleer, waarmee ze aan de slag kunnen met het werk waarvoor ze worden benaderd; het ontwerpen van begroeide daken. De geboden tools genereren inzicht in welke belasting waar op het dak mogel...

Jaar: 2016

Kp_granular_slopes_with_open_filters_under_wave_loading_3d_cover-1479902743
 26,00

Kennispaper: Granular slopes with open filters under wave loading - K683.16

Permeable hydraulic structures that consist of rock material typically contain granular filters in one or more layers. These filters are normally geometrically tight to prevent material washout. Geometrically tight filters are often difficult to realize in the field and are expensive. An alternat...

Jaar: 2016

Kennispaper_dubocalc_en_bim_cover-1476172520

Kennispaper: DuboCalc en BIM - K721.16

Proof of Concept, fase 3

Deze eindrapportage van fase 3 bevat het verslag van het totstandkomingsproces en een beschrijving van de gerealiseerde producten. Op initiatief van SBRCURnet is in een derde onderzoeksfase onderzocht of het mogelijk is om in bouw- en infraprojecten de milieubelasting van ontwerpalternatieven tij...

Jaar: 2016

Integraal_ontwerpen_met_active_house_3d_cover-1477561671

Kennispaper: Integraal ontwerpen met Active House - K707.16

Ervaringen vanuit een Active House workshop

Active House is een innovatieve en duurzame visie op bouwen. Uitgangspunt is dat binnenklimaat, comfort en energie in balans zijn en dat het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal staat. In januari 2016 is een workshop integraal ontwerpen georganiseerd met als doel optimale basisre...

Jaar: 2016

Kennispaper_onderscheidend_zijn_bij_tenders_cover-1474279463

Kennispaper: Onderscheidend zijn bij tenders - K713.16

Een aannemer aan de slag met Integraal Ontwerpen

Onderscheidend zijn bij tenderopdrachten en prijsvragen, hoe doe je dat? Integraal Ontwerpen stelt je in staat om nieuwe totaalopdrachten en oplossingsrichtlijnen te ontwikkelen. De Kennispaper ‘Onderscheidend zijn bij tenders – Een aannemer aan de slag met Integraal Ontwerpen’ toont de resultate...

Jaar: 2016

Cover-coatingvloeren_cover-1480400394

Kennispaper: Coatingvloeren - K715.16

Richtlijn voor de specificatie en beoordeling van gecoate vloeren op esthetische aspecten

Coatings op vloeren worden om technische redenen toegepast, bijvoorbeeld om vloeistofindringing in de ondergrond tegen te gaan of om stofafgifte van een beton- of dekvloer te voorkomen. Esthetische aspecten kunnen ook een rol spelen of aanleiding zijn voor het coaten van een beton- en/of dekvloer.

Jaar: 2016

Cover-kennispaper-active-reuse-schuin-web_cover-1473156668

Kennispaper: Active ReUse House - K711.16

Een Active House met focus op hergebruik van grondstoffen in de bouw

Active ReUse House combineert de visie van Active House met de visie van de circulaire economie. De partners hebben een visie op gebouwen die de levens van bewoners gezonder en comfortabeler moeten maken, zonder dat het milieu en het buitenklimaat op een negatieve manier beïnvloed worden. Deze vi...

Jaar: 2016