0
Meer_ruimte_voor_ontwikkeling_bij_aanbestedingen_3d_cover-1491384007
 0,00

Meer ruimte voor ontwikkeling bij aanbestedingen - K726.17

Scholen als voorbeeld

SBRCURnet heeft een visie ontwikkeld op het aanbesteden en contracteren van het ontwerpen en bouwen van scholen. De kern van de visie is dat de verschillende disciplines meer met elkaar samenwerken, de samenwerking trechtert gedurende het aanbestedingsproces én het proces als zodanig minder star ...

Jaar: 2017

De_groene_ingenieur_3d_cover-1479920570
 0,00

Kennispaper: De groene ingenieur - K725.16

Een handleiding om bestaande constructies te berekenen voor het ontwerpen van groene daken

Deze handleiding geeft de groene ontwerper een set tools en bruikbaar inzicht in de wereld van de constructieleer, waarmee ze aan de slag kunnen met het werk waarvoor ze worden benaderd; het ontwerpen van begroeide daken. De geboden tools genereren inzicht in welke belasting waar op het dak mogel...

Jaar: 2016

Kp_granular_slopes_with_open_filters_under_wave_loading_3d_cover-1479902743
 26,00

Kennispaper: Granular slopes with open filters under wave loading - K683.16

Permeable hydraulic structures that consist of rock material typically contain granular filters in one or more layers. These filters are normally geometrically tight to prevent material washout. Geometrically tight filters are often difficult to realize in the field and are expensive. An alternat...

Jaar: 2016

Kennispaper_dubocalc_en_bim_cover-1476172520
 0,00

Kennispaper: DuboCalc en BIM - K721.16

Proof of Concept, fase 3

Deze eindrapportage van fase 3 bevat het verslag van het totstandkomingsproces en een beschrijving van de gerealiseerde producten. Op initiatief van SBRCURnet is in een derde onderzoeksfase onderzocht of het mogelijk is om in bouw- en infraprojecten de milieubelasting van ontwerpalternatieven tij...

Jaar: 2016

Integraal_ontwerpen_met_active_house_3d_cover-1477561671
 0,00

Kennispaper: Integraal ontwerpen met Active House - K707.16

Ervaringen vanuit een Active House workshop

Active House is een innovatieve en duurzame visie op bouwen. Uitgangspunt is dat binnenklimaat, comfort en energie in balans zijn en dat het wooncomfort en de gezondheid van de bewoners centraal staat. In januari 2016 is een workshop integraal ontwerpen georganiseerd met als doel optimale basisre...

Jaar: 2016

Kennispaper_onderscheidend_zijn_bij_tenders_cover-1474279463
 0,00

Kennispaper: Onderscheidend zijn bij tenders - K713.16

Een aannemer aan de slag met Integraal Ontwerpen

Onderscheidend zijn bij tenderopdrachten en prijsvragen, hoe doe je dat? Integraal Ontwerpen stelt je in staat om nieuwe totaalopdrachten en oplossingsrichtlijnen te ontwikkelen. De Kennispaper ‘Onderscheidend zijn bij tenders – Een aannemer aan de slag met Integraal Ontwerpen’ toont de resultate...

Jaar: 2016

Cover-coatingvloeren_cover-1480400394
 0,00

Kennispaper: Coatingvloeren - K715.16

Richtlijn voor de specificatie en beoordeling van gecoate vloeren op esthetische aspecten

Coatings op vloeren worden om technische redenen toegepast, bijvoorbeeld om vloeistofindringing in de ondergrond tegen te gaan of om stofafgifte van een beton- of dekvloer te voorkomen. Esthetische aspecten kunnen ook een rol spelen of aanleiding zijn voor het coaten van een beton- en/of dekvloer.

Jaar: 2016

Cover-kennispaper-active-reuse-schuin-web_cover-1473156668
 0,00

Kennispaper: Active ReUse House - K711.16

Een Active House met focus op hergebruik van grondstoffen in de bouw

Active ReUse House combineert de visie van Active House met de visie van de circulaire economie. De partners hebben een visie op gebouwen die de levens van bewoners gezonder en comfortabeler moeten maken, zonder dat het milieu en het buitenklimaat op een negatieve manier beïnvloed worden. Deze vi...

Jaar: 2016

Bronbestand_kennispapercovers_png3d_cover-1472737114
 0,00

Kennispaper: Geopolymeerbeton - K719.16

Bij de productie van Portlandklinker, de basisgrondstof voor de traditionele cementen, wordt veel energie verbruikt en ontstaat veel emissie van CO2. De klinkerproductie draagt wereldwijd voor meer dan 5% bij aan de totale CO2-emissie. Hoewel Nederlandse cement het laagste klinkergehalte en dus d...

Jaar: 2016

Omslagkennispaper_vragenronde_in_gunningsfase_cover-1466689162
 0,00

Kennispaper: Vragenronde in gunningsfase - K712.16

Testcase aanbesteding Lucas Onderwijs: ervaringen uit een Kennispartnerproject

“Het werkt in ieders voordeel”, reageert een betrokkene over de inhoudelijke individuele vragenronde, die voor het eerst is getoetst bij de aanbesteding Boldingh-Populier-DAK van Lucas Onderwijs. De vragenronde geeft inschrijvende partijen de kans tot herinterpretatie van de opgave. Het doel van ...

Jaar: 2016

Omslag_integraalontwerpen_cover-1470224399
 0,00

Kennispaper Integraal Ontwerpen - K717.16

Procesvariaties vanuit de techniek

Lean Bouwen is een goed middel om efficiëntie in kosten te behalen en de doorlooptijd van projecten te verkorten. Toch zit er een limiet aan het verder optimaliseren van kosten en tijd. Opdrachtgevers raken gewend aan korte doorlooptijden en lage prijzen en op den duur willen zij meer waarde en i...

Jaar: 2016

Cover-kennispaper-91daagse-druksterkte-beton-k71616_cover-1468995690
 0,00

Kennispaper: Beton(druk)sterkte na 91 dagen verharding - K716.16

Preadvies over de benutting van de sterkte-ontwikkeling van beton

Een 100% duurzame betonketen in 2050, plus het zetten van concrete stappen daartoe op de korte termijn. Dat is het doel van de in 2012 gesloten Green Deal tussen overheid en MVO Netwerk Beton. De Kennispaper Betondruksterkte na 91 dagen verharding beschrijft wat er nodig is om tot een CUR-Aanbeve...

Jaar: 2016

K709.16-cover-duurzame-inzetbaarheid-als-aanjager_cover-1464784143

Duurzame inzetbaarheid als aanjager van een gezonde bedrijfsvoering in de bouw - K709.16

Met vitale, betrokken en gemotiveerde medewerkers behaalt uw organisatie meer rendement. Deze kennispaper neemt u als directie of manager van een bouwbedrijf mee in de mogelijkheden van duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Met behulp van concrete voorbeelden, relevante links en een helder s...

Jaar: 2016

Cover-materialenpaspoort-schuin_cover-1469512539
 0,00

Kennispaper: Materialenpaspoort  - K704.16

Hoogwaardig hergebruik van bouwelementen en -materialen

Het stijgende verbruik van materialen in de bouw zorgt voor uitputting van grondstoffen. Afval in de bouwketen reduceren kan bijvoorbeeld door middel van hergebruik of recycling van grondstoffen en materialen in gebouwen. Om bouwmaterialen op circulaire wijze te kunnen hergebruiken, is het belang...

Jaar: 2016

Klimaatbestendige-stad1_cover-1464242414

Voor hetzelfde geld klimaatbestendig - K710.16

Duurzaam waterbeheer en het voorkomen van hittestress voor een acceptabele prijs? Lees de publicatie ‘Voor hetzelfde geld klimaatbestendig’ om te ontdekken hoe u zorgt voor een klimaatbestendige stad, zonder dat dit duurder is dan een traditionele stedelijke herinrichting. Deze publicatie bevat ...

Jaar: 2016