0

Voorwoord

Voorwoord

In opdracht van NWO voerde het IIP ICT in de Bouw in samenwerking met Universiteit Tilburg een onderzoek uit naar BIM-waarden. Hiertoe zijn een stuurgroep en een projectgroep geformeerd die het onderzoek hebben begeleid en uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn op 15 april 2014 gepresenteerd aan de Bouw Informatieraad (BIR). De BIR zal de aanbevelingen uit deze publicatie verwerken in het implementatieprogramma ‘BIM als vliegwiel voor een krachtige bouwsector’. Naast deze case-specifieke doelstelling is NWO in bredere zin geïnteresseerd in mogelijkheden om de ICT diffusie in Nederland te versnellen. Daarom is de vraag gesteld of waardenonderzoek hierbij behulpzaam kan zijn. De stuurgroep BIM Waardenonderzoek bestond uit de volgende leden:

  • Gerard van Oortmerssen, Universiteit Tilburg (voorzitter)
  • Huub de Graaff, Exchains (auteur)
  • Andreas Heutink, IIP ICT in de bouw
  • Margriet Jansz, STW
  • Leo Nieuwenhuizen, SBRCURnet
  • Robert Jan Simons, Umbrio (auteur)
  • Hennie Stolwijk, Gemeente Rotterdam
  • Martin van der Vliet, SBRCURnet

SBRCURnet fungeerde als projectorganisatie.