0
BRONBESTAND KENNISPAPERCOVERS PNG3D

Inhoudsopgave

Kennispaper: Geopolymeerbeton

Bij de productie van Portlandklinker, de basisgrondstof voor de traditionele cementen, wordt veel energie verbruikt en ontstaat veel emissie van CO2. De klinkerproductie draagt wereldwijd voor meer dan 5% bij aan de totale CO2-emissie. Hoewel Nederlandse cement het laagste klinkergehalte en dus de laagste CO2-emissie ter wereld heeft, blijft het streven van de cement- en betonsector om dit nog verder te verbeteren. De Green Deal ‘Verduurzaming betonketen’, die eind 2012 is gesloten tussen overheid en MVO Netwerk Beton, heeft als doel om op korte termijn concrete verbeteringen in gang te zetten. Hiertoe zijn 7 handelingsperspectieven geselecteerd die op een wezenlijke bijdrage aan deze doelstelling moet opleveren. Eén van deze perspectieven is het toepassen van geopolymeren als een mogelijk alternatief voor op Portlandklinker gebaseerde cementen. Deze gratis paper geeft daar een toelichting over.

DOWNLOAD DEZE PAPER ALS GRATIS PDF


Artikelnummer K719.16
Jaar van uitgave 2016