0

Titelpagina

Kennispaper: Halftime

Handreiking voor de praktijk

Halftime is een stimulans voor het doorbreken van gewoonten bij de aanpak van routinematige projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Natuurlijk niet van alle gewoonten, maar wel die gewoonten, die bijdragen aan verspilling, of gewoonten die voorkomen dat we het beter kunnen doen. Deze handreiking is het resultaat van het toepassen van het Halftime-concept. In de handreiking worden de ervaringen aangereikt opgedaan in een beperkt aantal projecten. Ervaringen die de lezer en de gebruiker van deze handleiding uitnodigen ze vanuit de praktijk, bij het gebruik van Halftime, te verbeteren en aan te vullen.

2015
K693.15
3-12-2015