0

Voorwoord

Voorwoord

Vakmanschap in dynamisch perspectief\

In een snel veranderende wereld en in een steeds complexere stedelijke samenleving is het nodig dat er veel aandacht wordt besteed aan vernieuwing van processen. Het gaat ook om het invullen van de groeiende rol van de burgers en bedrijven voor wie de stad haar bouw- en infra projecten realiseert. Projecten die erop gericht zijn de leefomgeving van de stad, schoon, leefbaar en aantrekkelijk te houden.

De zo ontwikkelende stad leidt tot voortdurend nieuwe vragen van burgers, bedrijven en bestuur. Vernieuwende vragen die met de kennis en ervaring van vakmensen leiden tot nieuwe vragen aan de markt. Zo ontstaat een professioneel geformuleerde nieuwe vraag. Een vraag die de markt stimuleert om met een aanbod te komen dat de hoogste waarde toevoegt tegen in principe zo laag mogelijke kosten. Zowel het inhoudelijk aanbod als de verhouding van toegevoegde waarde en kosten kunnen alleen beoordeeld worden als gebruik wordt gemaakt van de kennis van vakmensen.

Het voortdurend zoeken van dat optimum in een telkens andere omgeving, veroorzaakt dat de markt risico’s neemt. Bijvoorbeeld omdat ze de complexiteit van de omgeving onvoldoende hebben kunnen doorgronden. Dan is het nodig dat deskundigheid aan de zijde van de opdrachtgever beschikbaar is om tenminste continuïteit van uitvoering te waarborgen. Vakmanschap aan de zijde van de opdrachtgevers is dus essentieel. Niet om aloude gewoonten voort te zetten, maar om vernieuwing in zowel routinematige – als strategische projecten toe te staan. Vernieuwing die voor de stad als voor het kennisniveau van onze vakmensen dynamiek handhaaft. Betekenis die ertoe leidt, dat zij met trots de stad maken.

Halftime is een stimulans voor het doorbreken van gewoonten bij de aanpak van routinematige projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Natuurlijk niet van alle gewoonten, maar wel die gewoonten, die bijdragen aan verspilling, of gewoonten die voorkomen dat we het beter kunnen doen. Deze handreiking is het resultaat van het toepassen van het Halftime-concept. In de handreiking worden de ervaringen aangereikt opgedaan in een beperkt aantal projecten. Ervaringen die de lezer en de gebruiker van deze handleiding uitnodigen ze vanuit de praktijk, bij het gebruik van Halftime, te verbeteren en aan te vullen.

Het door SBRCURnet ingerichte kennisplatform Halftime- tribune geeft met regelmaat toepassers van Halftime gelegenheid elkaar te ontmoeten. Tijdens die bijeenkomsten worden Best Practices uitgewisseld en wellicht ook al bijgedragen aan het verbeteren van deze eerste editie van de Halftime handreiking. De Halftime aanpak is immers bedoeld voor alle betrokkenen bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. Ingenieurs maar ook de medewerkers op het werk die bij de uitoefening van hun vak, hun talenten willen inzetten om kleine en grote verbeteringen bij de uitvoering van projecten aan te brengen. De kwaliteit van het resultaat wordt zo steeds naar een hoger niveau getild. Daarmee dient Halftime de omgeving, de bereikbaarheid, de kwaliteit, de duurzaamheid... maar ook de trots van de vakman die zich kan herkennen in het resultaat van het opgeleverde werk.

Daarmee is de Halftime handreiking een handreiking gericht op trots voor de zich voortdurend verbeterende vakman die deel uitmaakt van een steeds competentere keten. Een competente keten die ruimte creëert voor meer geavanceerde samenwerkingsvormen, waardoor er de gelegenheid ontstaat voor de inbreng van deskundigheid vanuit de markt.
De eerste versie van de handreiking is opgesteld om een start te maken in de dagelijkse praktijk. Alvast veel dank voor de verbeteringen en aanpassingen die u voorstelt naar aanleiding van deze versie van de handreiking!

Linda Molenaar
directeur Openbare Werken Rotterdam

Daan Stuit
voorzitter MKB-Infra

Colofon


Rapporteurs
Jelle van Atten - Gemeente Rotterdam
Leo Nieuwenhuizen - SBRCURnet

Projectmanager SBRCURnet
Geert-Jan Verkade

Inhoudelijke begeleiding en advies
Ad Bruijns - DuraVermeer
Cees Buijs - Gemeente Rotterdam
Arnoud de Bruijne - Rijkswaterstaat
Sietse Hogenes - Van Dijk Maasland
Rene de Kwaadsteniet - Building Changes
Henny Stolwijk - Gemeente Rotterdam

Foto’s
Gemeente Rotterdam

Fotoverantwoording
Van Dijk Maasland
Gemeente Rotterdam / Lindeloof
Gemeente Rotterdam
Van Dijk Maasland
ThorcaBridge, Haasnoot Bruggen
DuraVermeer

Deze rapportage is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Gemeente Rotterdam en van Rijkswaterstaat