0

1 Doel workshop

1 Doel workshop

Verschillende mensen met verschillende achtergronden en visies denken anders over hoe een optimale Active House eruit zou kunnen zien en functioneren. Niemand heeft de wijsheid in pacht, en door gebruik te maken van de invalshoeken van verschillende professionals die ieder op hun eigen manier interesse of belang bij Active House hebben, kan een resultaat bereikt worden dat de kennis en kunde van het individu ontstijgt.

Waar een Active House aan moet voldoen is al vastgelegd in de Specificaties. Hoe er een te ontwerpen kan worden gelezen in de Ontwerprichtlijnen. Het doel van de workshop Integraal ontwerpen die SBRCURnet in januari 2016 organiseerde, was om concreet een aantal beslissingen te nemen die voorbij gaan aan de specificaties. Door basisregels op te stellen voor het optimale Active House, zoals gezien door de deelnemers aan de workshop, en zonder er een specifiek ontwerp aan te hangen, wordt een kader geschetst dat als basis kan dienen voor een daadwerkelijk ontwerp.

De uitkomst van de workshop zou gebruikt worden als startpunt voor het ontwerp van minimaal een nieuw te ontwikkelen Active House, dat ook daadwerkelijk gebouwd zou gaan worden.

1.1 Deelnemers

De workshop nam twee volle dagen in beslag, met een week tussen beide dagen in. Deelname gebeurde op basis van een uitnodiging. De deelnemers bestonden uit:

  • Aannemers – Jansman Bouw
  • Installateurs – De Groot Installatiegroep
  • Bouwkundige adviseurs – Nieman Raadgevende
    Ingenieurs, Klimaatbouw BV, Lichtenberg
    Consultancy, BBA binnenmilieu
  • Architecten – IK_B architecten
  • Toeleveranciers – Velux, H+H, Aralco, Duco
  • Kennisinstelling – SBRCURnet

Onder leiding van een specialist Integraal Ontwerpen (vanuit SBRCURnet) werd samengewerkt aan de opgave. De specialist nam zelf geen inhoudelijk deel aan de gesprekken en discussies, maar hield alleen het proces in de gaten.