0

Voorwoord

Voorwoord

Voor u ligt de eindrapportage van het onderzoek dat is uitgevoerd door SBRCURnet-commissie 1853 RFID en BIM. Dit project komt voort uit het advies dat gegeven wordt in de eindrapportage van CUR Preadviescommissie C171-1 Intelligente constructies met ICT, CUR-rapport 241. SBRCURnet-commissie 1853 is ingesteld met het doel te onderzoeken waar RFID-technologie kan worden toegepast bij het verbeteren van bouw-, beheer- en onderhoudsprocessen.

Op het moment van verschijnen van deze publicatie, bestond SBRCURnet-commissie 1853 uit de volgende personen:

  • ing. L. Nieuwenhuizen (SBRCURnet), voorzitter
  • dr.ir. A de Boer (Rijkswaterstaat GPO)
  • ing. C. Brouwer (Improvement-it)
  • ir. R.N.J. Huijben (Hurks delphi engineering)
  • dr.ir. G.T. Luiten (TNO)
  • ing. M.M.N Sterk (Royal HaskoningDHV)
  • ir. R. Drieman (SBRCURnet), projectmanager, rapporteur

Deze rapportage is opgesteld door Robbert Drieman, met inbreng van de verschillende commissieleden. De eindredactie is verzorgd door Aad van den Thoorn van SBRCURnet.

Dit project is mede mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van het Cement&BetonCentrum, Rijkswaterstaat en Stichting SKKB.