0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

1 Inleiding

1 Inleiding

De biobased economie gaat over de overgang van de huidige economie, die vooral op fossiele grondstoffen draait, naar een economie die gebruikmaakt van grondstoffen op basis van biomassa (biobased). Optimaal gebruik maken van grondstoffen die opnieuw aangroeien tijdens de functionele levensduur van het materiaal, betekent dat roofbouw op de aarde tot de verleden tijd gaat behoren.

Afbeelding 1.1 Groene grondstoffen. Bron: Photojournalist Steven Achiam

De Wetenschappelijke en Technologische Commissie voor de Biobased Economy, opent haar publicatie ‘Strategie voor een groene samenleving’ met de constatering: [1]

De wereld was al biobased voordat een tijdelijke uitstap van ruim honderd jaar naar een op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij werd gedaan. Het ziet er naar uit dat de wereld de biobased draad weer gaat en ook moet oppakken om tot een duurzame ontwikkeling te komen. Niet omdat de aardolie opraakt, maar vanwege de kansen van een nieuwe industriële structuur. Niet omdat we straks de dijken steeds verder moeten ophogen, maar om de brede voordelen van een duurzame productiewijze en de perspectieven op duurzaamheid. En niet omdat de hele wereld die kant op gaat, maar juist omdat Nederland met zijn grote chemische bedrijfstak en kennisbasis, in een positie verkeert waarvan we de voordelen moeten plukken.

Dat de samenleving steeds groener en duurzamer wordt, is steeds beter zichtbaar. Consumenten vragen om duurzame producten en materialen, en de technologie is steeds beter in staat om deze te leveren.

Een nauwe samenwerking tussen de chemische industrie en de agrosector staat hier aan de basis. Bij een verdere integratie van agro en chemie zullen veel activiteiten op regionale schaal gaan plaats vinden. De biobased economie zal daardoor niet alleen de economie veranderen, maar de samenleving als geheel. De maatschappij verandert van macro naar micro. Van fossiel naar agro. Van landelijk naar regionaal. Van massaproductie naar maatwerk. Er zal een maatschappij ontstaan die zo veel mogelijk goederen hergebruikt in een zo klein mogelijke kringloop. Bij voorkeur is die kringloop helemaal gesloten.

Als de productie plaats vindt op basis van groene grondstoffen uit de levende natuur, gaan we opnieuw leven van de producten van het land. Maar wel in een technologisch veel hoger ontwikkelde maatschappij dan vroeger. We gaan dan de volledige oogst gebruiken. Niet alleen de tarwe, ook het stro. Niet alleen de suikerbiet, ook het blad. Niet alleen de maïs, ook de stengels en de kolven. En daarvan produceren we biobased bouwmaterialen.