0

Titelpagina

Kennispaper: Vooronderzoek systems engineering in de BenU-sector

Het verschijnen van versie 2.0 van de Leidraad Systems Engineering binnen de GWW-sector was voor SBR aanleiding om in het voorjaar van 2010 het Vooronderzoek Systems Engineering in de B&U-sector te starten. Doel was te verkennen wat SE kan bijdragen aan de vernieuwing in deze sector en of er draagvlak is voor de toe- passing van SE-principes in de B&U. Daartoe zijn interviews gehouden met mensen die zijn betrokken bij verschillende vernieuwingsinitiatieven in de sector.

2013
K637.13
978-90-5367-562-5 07-08-2013