0

1 Inleiding

1 Inleiding

Dit document is de eindrapportage van het project DuboCalc en BIM. In opdracht van SBRCURnet is een Proof of Concept van de integratie van ontwerpinformatie in Civil-3D en duurzaamheidsinformatie in DuboCalc ontwikkeld. Hiermee kan tijdens het ontwerpproces de milieubelasting van een ontwerpalternatief inzichtelijk worden gemaakt. Deze eindrapportage bevat een verslag van het ontwikkelproces en een beschrijving van het gerealiseerde product. Bij dit rapport hoort een plugin voor Civil-3D, met behulp waarvan DuboCalc informatie kan worden getoond en gekoppeld aan bouwobjecten in Civil-3D.

De ontwikkeling is een opdracht van SBRCURnet en is mede begeleid en gefinancierd door: Rijkswaterstaat, Croon Elektrotechniek, Dura Vermeer en Movares. De applicatie is ontwikkeld door Movares.

De commissie DuboCalc en BIM bestond uit de volgende deelnemers:

  • Leo Nieuwenhuizen, voorzitter (SBRCURnet)
  • Hans van Hulst, coördinator (SBRCURnet)
  • John Duijsens (Rijkswaterstaat)
  • Frank Dormans (Rijkswaterstaat)
  • Leo van Ruijven (Croon Elektrotechniek)
  • Jeroen Vels (Dura Vermeer)
  • Irene Portier (Movares)
  • René Dorleijn (Movares)

Het project is eind juli 2013 van start gegaan en is begin december 2013 afgerond. De commissie is 5 keer bij elkaar geweest om aanpak, vorderingen en resultaten te bespreken. Daarnaast is een subgroep 1 keer bij elkaar geweest om de opzet van het objectmodel in DuboCalc te bespreken.

De uitvoering was in handen van Movares. Naast de genoemde commissieleden was Stephan Schevers betrokken als ontwikkelaar van de DuboCalc Civil-3D Connector en Marcel Flierjans als ontwerpen van het Civil-3D model van het viaduct.