0

Titelpagina

Koppeling DuboCalc en BIM

Connector voor Civil3D beschikbaar

Dit document is de eindrapportage van het project DuboCalc en BIM. In opdracht van SBRCURnet is een Proof of Concept van de integratie van ontwerpinformatie in Civil-3D en duurzaamheidsinformatie in DuboCalc ontwikkeld. Hiermee kan tijdens het ontwerpproces de milieubelasting van een ontwerpalternatief inzichtelijk worden gemaakt. Deze eindrapportage bevat een verslag van het ontwikkelproces en een beschrijving van het gerealiseerde product. Bij dit rapport hoort een plugin voor Civil-3D, met behulp waarvan DuboCalc informatie kan worden getoond en gekoppeld aan bouwobjecten in Civil-3D.

2014
K667.14
978-90-5367-594-6
1-7-2014