0
Kennispaper Geopolymeerbeton voorgespannen kanaalplaten

Inhoudsopgave

Kennispaper: Geopolymeerbeton, voorgespannen kanaalplaten

Beton is veruit het meest toegepaste bouwmateriaal ter wereld. Het wordt traditioneel vervaardigd met cement als bindmiddel. Omdat bij de productie van cementklinker, de basisgrondstof voor de huidig toegepaste cementen, veel CO2-emissie optreedt, wordt gezocht naar alternatieve bindmiddelen met een beduidend lagere milieubelasting.

Een van de mogelijkheden om de Co2-uitstoot van beton te reduceren, om daarmee tot een duurzamere betonconstructie te komen, is het cement te vervangen door geopolymeren als bindmiddel. De noodzaak tot deze Co2-reductie is evident: als het meest toegepaste bouwmateriaal levert beton vanwege het cement als bindmiddel een forse bijdrage aan de door de mens veroorzaakte Co2-uitstoot. 

Deze paper betreft een preadvies, opgesteld op basis van een onderzoek naar kennis over en ervaring met gewapende c.q. voorgespannen bouwelementen van geopolymeerbeton. Dit preadvies gaat o.a. in op de bestaande regelgeving, relevante constructieve eigenschappen en milieu- en veiligheidsaspecten van geopolymeerbeton.


DOWNLOAD DEZE PAPER ALS GRATIS PDF


Artikelnummer K734.17
Jaar van uitgave 2017