0

1 Onderwerp en toepassingsgebied

1 Onderwerp en toepassingsgebied

Deze richtlijn behandelt de specificatie en beoordeling op esthetische aspecten van coatings op vloeren. Deze richtlijn is toepasbaar bij:

  1. Het vastleggen van de gewenste esthetische kwaliteit van een gecoate vloer op willekeurig welke ondergrond voorafgaand aan de feitelijke uitvoering.
  2. Het op het moment van oplevering beoordelen van een gerealiseerde vloercoating op de esthetische kwaliteit in relatie tot hetgeen is overeengekomen.

OPMERKING
Om te kunnen voldoen aan bepaalde esthetische eisen zal ook de ondergrond en de omgeving aan voorwaarden moeten voldoen. Deze vormen geen onderwerp van deze richtlijn. Evenmin wordt in deze richtlijn rekening gehouden met technische, milieuhygiënische en/of milieutechnische aspecten die voortvloeien uit het gebruik, zoals reinigbaarheid, stroefheid en/of vloeistofdichtheid.