0

1. Introductie

1 introductie

Vernieuwing is moeilijk en stuit vaak op weerstand. Ook al wordt duurzaamheid steeds meer erkend als maatschappelijke opgave waar zowel de overheid als het bedrijfsleven en de particulier zich voor moeten inzetten, over de manier waarop dit vorm kan krijgen wordt veel gediscussieerd. Sinds enkele jaren staat de Biobased Economy op de (politieke) agenda. De Biobased Economy is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie en heeft de potentie om door te groeien tot één van de speerpunten van de nationale economie.[1] In de biobased economie is multidisciplinaire samenwerking tussen landbouw, chemie en andere sectoren erg belangrijk. Ook in de bouw gaan deze ontwikkelingen niet onopgemerkt voorbij. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van biomassa en landbouwafval voor de ontwikkeling van nieuwe bouwproducten. Ziet de bouwsector daar voldoende potentie in? En welke argumenten liggen ten grondslag aan het wel of niet toepassen van deze producten ?

1.1 Opzet onderzoek

Het onderzoek opende met de volgende introductie: Wat betekent dat eigenlijk, duurzaam materiaalgebruik? En op basis waarvan kunt u een verantwoorde keuze maken met betrekking tot de materialen die u toepast? Middels dit onderzoek trachten wij inzichtelijk te maken wat de stand van zaken is wat betreft duurzaam materiaalgebruik in de bouwsector.

Duurzaam materiaalgebruik in de bouwsector
Bewust is bij de introductie van het online onderzoek niet aangekondigd dat de focus ligt bij biobased materialen. Wij hopen met deze aankondiging iedereen te hebben bereikt die geïnteresseerd is in duurzame oplossingen voor de bouw.

Het onderzoek is uitgevoerd in de periode 1 september - 31 oktober 2014. Het onderzoek is onder de aandacht gebracht binnen het netwerk van SBRCURnet, via onder meer de maandelijkse nieuwsbrief naar bijna 7000 contacten. Aanvullend is gebruik gemaakt van diverse LinkedIn discussiegroepen en online platforms zoals Duurzaam Gebouwd en Platform Duurzame Huisvesting. In het totaal zijn 200 vragenlijsten compleet ingevuld. De opzet van de vragenlijst is terug te vinden in bijlage I.

1.2 Doelstellingen onderzoek

SBRCURnet is een onafhankelijk kennisnetwerk voor de bouwsector. Wij brengen partijen uit de bouwsector met elkaar in contact voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe vakkennis over actuele vraagstukken. Verantwoord omgaan met eindige grondstoffen is een voorbeeld van een actueel thema in de bouw. Dit onderzoek maakt inzichtelijk hoe de ontwikkelingen op het gebied van biobased bouwen een plek krijgen in de dagelijkse werkzaamheden van diverse vakgebieden in de bouw. Aanvullend maakt het inzichtelijk aan welke specifieke (vak)kennis behoefte is.

[1]Rijksdienst voor Ondernemend Nederland