0
Handboek_inspectie_opleggingen_cover-1506943767
 75,00

Handboek Inspectie Opleggingen - 694D.16

Conform CUR-Aanbeveling 117

Beheerders van civiele kunstwerken zoals bruggen, viaducten en sluizen willen hun objecten gedurende de geplande levensduur in goede conditie houden. Planmatig onderhoud en reparatie is de sleutel daarvoor. CUR-Aanbeveling 117:2015 geeft het algemene kader voor het maken van eenduidige afspraken ...

Jaar: 2017

Handboek_inspectie_voegovergangen_3d_cover-1496931525
 75,00

Handboek Inspectie Voegovergangen - 694C.16

Conform CUR-Aanbeveling 117

Beheerders van civiele kunstwerken zoals bruggen, viaducten en sluizen willen hun objecten gedurende de geplande levensduur in goede conditie houden. Planmatig onderhoud en reparatie is de sleutel daarvoor. CUR-Aanbeveling 117:2015 geeft het algemene kader voor het maken van eenduidige afspraken ...

Jaar: 2017

Kib_normenboek_2016_3d_cover-1502964084

Kwaliteit in Balans normenboek 2016 - 702.16

Functioneel specificeren vereist dat kwaliteit meetbaar en bespreekbaar is en zoveel mogelijk gestandaardiseerd wordt uitgewisseld. In de markt zijn diverse toepassingen voorhanden. Probleem daarbij is dat niet één toepassing integraal voor zowel onderhoud als voorzieningsniveau geschikt is. Dit ...

Jaar: 2016

Finite_element_modelling_cover-1497281121
 69,00

Finite Element Modelling - 733.17

a re-examination of concrete structures

Governmental organisations, local authorities and private commissioners in construction industry often have to deal with the verification of the design capacity of existing structures. Complex engineering work has to be carried out for re-examinations of existing concrete structures to reveal ext...

Jaar: 2017

Vervormingsgedrag_van_funderingen_op_staal_3d_cover-1493900411
 95,00

Handreiking vervormingsgedrag van funderingen op staal - 664.16

In de dagelijkse ontwerppraktijk van funderingen is de keuze tussen funderen ‘op staal’ en funderen op palen van primair belang. Waar in het oosten en zuiden van ons land de eerste funderingswijze vaker voor de hand ligt, wordt in het westen van het land in veel situaties een fundering op palen g...

Jaar: 2016

Handboek_hei_en_trilbaarheid_cover-1492001020
 109,00

Handboek Hei- en trilbaarheid - 730.17

Palen en damwanden

Voor het uitvoeren van een prognose voor het inheien/intrillen van funderingselementen bestaat een scala van methoden, waarmee in de afgelopen decennia enorm veel kennis en ervaring is opgebouwd. Die kennis en ervaring is echter slechts beschikbaar binnen een kleine groep van deskundigen. De ‘gem...

Jaar: 2017

Veilig_vluchten_uit_gebouwen_3d_cover-1491817363
 49,00

Veilig vluchten uit gebouwen - 728.17

Het ontwerpen en realiseren van veilige vluchtroutes voor nieuwbouw en herbestemming

Het vluchten voor brand, rook en andere dreigingen in en rond gebouwen blijkt geregeld een uitdaging. Paniek, gedrang bij de reguliere uitgang en onbekendheid met de nooduitgangen zijn cruciale factoren bij het ontstaan van levensbedreigende situaties. Onacceptabel, want met een fatsoenlijk ontwe...

Jaar: 2017

Ontwerprichtlijn_geotextielen_onder_steenbekleding_3d_maart2017jt_cover-1491565091
 95,00

Ontwerprichtlijn Geotextielen onder steenbekleding - 660.16

In de waterbouwkunde blijkt er geen effectieve ontwerpfilosofie (en daarop gebaseerde ontwerpregels) te bestaan die het schadevrij installeren van geokunststoffen onder gezette en los gestorte steen in waterbouwkundige constructies verzekeren. Vooral het voorkomen van schade aan het geokunststof ...

Jaar: 2017

Begaanbaarheid_van_bouwterreinen_3d_cover-1490283850
 85,00

Begaanbaarheid van bouwterreinen - 689.17

Geotechnische draagkracht voor funderingsmachines

Ieder jaar vallen er tijdens bouwwerkzaamheden funderingsmachines om of zakken onverwacht weg. Het aantal gevallen is zodanig dat er geen sprake meer is van enkele incidenten. Vanuit de verantwoordelijkheid van iedere bij een bouwproject betrokken partij dient daarom het aantal ongevallen met fun...

Jaar: 2017

Opdrachtgever_cover-1422538558
 0,00

Brochure Resultaatgericht samenwerken voor opdrachtgevers - 670.14

Grip op directe én indirecte kosten, het proces en klanttevredenheid. Dit zijn slechts enkele van de talloze voordelen die Resultaatgericht samenwerken (RGS) u biedt. Deze brochure helpt u als opdrachtgever op weg om meer te weten te komen over RGS en de mogelijkheden voor uw inkoopbeleid. Om te...

Jaar: 2014

Handboek_baggerspecie_in_geotextiele_tubes_3d_cover-1482510709
 85,00

Handboek Baggerspecie in geotextiele tubes - 676.16

Het versneld ontwateren en toepassen in de praktijk

Het afgelopen decennium zijn wereldwijd tientallen projecten uitgevoerd waarbij baggerspecie versneld is ontwaterd in geotextiele elementen. Bij diverse projecten is de zogenaamde baggertube direct ingezet als bouwelement. Bij andere projecten is het geotextiel verwijderd en is de baggerspecie ve...

Jaar: 2017

Handboek_inspectie_beton_3d_cover-1482511480
 75,00

Handboek Inspectie Beton - 694B.16

Conform CUR-aanbeveling 117

Beheerders van civiele kunstwerken zoals bruggen, viaducten en sluizen willen hun objecten gedurende de geplande levensduur in goede conditie houden. Planmatig onderhoud en reparatie is de sleutel daarvoor. CUR-Aanbeveling 117:2015 geeft het algemene kader voor het maken van eenduidige afspraken ...

Jaar: 2017

Autogene_krimp_3d_cover-1478166717
 29,00

Autogene Krimp - 720.16

Fase 1: Preadvies

Bij de realisatie van betonnen constructies wordt regelmatig schade in de vorm van scheurvorming geconstateerd. Autogene krimp wordt, zeker in de praktijk, als ‘lastig’ ervaren. Onzekerheden en het ontbreken van kennis op dit vlak leiden tot discussies en conflicten tussen opdrachtgevers en uitvo...

Jaar: 2016

Bouwcompact_sbr-referentiedetails_voor_op_de_bouwplaats_cover-1476177306
 59,00

SBR-Referentiedetails voor op de bouwplaats - 708.16

Een selectie uit de basisdetails nieuwbouw

De Bouwcompact-uitgave "SBR-Referentiedetails voor op de bouwplaats" is een handzaam praktisch naslagwerk voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering van een bouwwerk.

Jaar: 2016

Handboek_soilmix_wanden_cover-1472463871
 175,00

Handboek Soilmix-wanden - 692.16

Ontwerp en uitvoering

In de afgelopen jaren is de soilmix-wand ‘booming’ in zowel België als Nederland. De praktijk daarbij helaas is dat elke aanbieder een min of meer eigen aanpak heeft voor ontwerp en uitvoering, ook wat betreft aspecten zoals de veiligheidsfilosofie en de risicobeschouwing. Handboek Soilmix Wanden...

Jaar: 2016

Richtlijn_houten_paalfunderingen_onder_gebouwen_def_cover-1475656440
 47,00

Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen - 631.16

Onderzoek en beoordeling - 3e herziene editie

Houten paalfunderingen onder bestaande, soms historische panden, zijn letterlijk de basis onder veel gebouwen. Het functioneren van een houten paalfundering kan echter door diverse oorzaken worden bedreigd. Dit kunnen oorzaken zijn zoals overbelasting van de palen, aantasting van het hout door dr...

Jaar: 2016

Richtlijn_paalmatrassystemen_2016_3d_cover-1468575410
 95,00

Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen - 699.16

Herziening CUR-rapport 226

De veelbelovende ontwerptechniek is in de afgelopen jaren op diverse plaatsen in Nederland toegepast. Dankzij paalmatrassen wordt snellere aanleg van infrastructuur mogelijk, worden kwetsbare objecten beschermd, en worden overlast en hinder tijdens de aanleg en beheer gereduceerd. Bovendien nemen...

Jaar: 2016

Handboek_inspectie_staal_3d_cover-1468598693
 75,00

Handboek Inspectie Staal - 694A.16

Comform CUR-Aanbeveling 117

In Nederland worden aan civiele kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, duikers en sluizen, vele duizenden inspecties per jaar uitgevoerd. Dat is ook noodzakelijk. Het areaal kunstwerken wordt relatief steeds ouder en de voortschrijdende degradatie van de gebruikte materialen brengt risico’s met z...

Jaar: 2015

Bc_duurzaamheid_van_geokunststoffen_cover-1480602989
 47,00

Duurzaamheid van geokunststoffen - 701.16

Een praktisch stappenplan voor het bepalen van de levensduur van geokunststoffen

Geokunststoffen zijn bouwmaterialen die speciaal voor toepassing in de funderingstechniek, milieutechniek, waterbouwkunde en infrastructuur gemaakt zijn. Bouwcompact Duurzaamheid van geokunststoffen biedt een algemene introductie van geokunststoffen en geeft een beschrijving van de verschillende ...

Jaar: 2016

Basal_reinforced_piled_embankments_cover_trail_26_april16_cover-1461677151

Design Guideline Basal Reinforced Piled Embankments  - 703.16

Revision of the Design Guideline CUR226

This publication is the design guideline (CUR226) for geosynthetic-reinforced pile-supported embankments. A basal reinforced piled embankment consists of a reinforced embankment on a pile foundation. The reinforcement consists of one or more horizontal layers of geosynthetic reinforcement install...

Jaar: 2016