0
Handboek_baggerspecie_in_geotextiele_tubes_3d_cover-1482510709
 85,00

Handboek Baggerspecie in geotextiele tubes - 676.16

Het versneld ontwateren en toepassen in de praktijk

Het afgelopen decennium zijn wereldwijd tientallen projecten uitgevoerd waarbij baggerspecie versneld is ontwaterd in geotextiele elementen. Bij diverse projecten is de zogenaamde baggertube direct ingezet als bouwelement. Bij andere projecten is het geotextiel verwijderd en is de baggerspecie ve...

Jaar: 2017

Handboek_inspectie_beton_3d_cover-1482511480
 75,00

Handboek Inspectie Beton - 694B.16

Conform CUR-aanbeveling 117

Beheerders van civiele kunstwerken zoals bruggen, viaducten en sluizen willen hun objecten gedurende de geplande levensduur in goede conditie houden. Planmatig onderhoud en reparatie is de sleutel daarvoor. CUR-Aanbeveling 117:2015 geeft het algemene kader voor het maken van eenduidige afspraken ...

Jaar: 2017

Checklist-b-3d_cover-1446117436
 50,00

Checklist Bouwbesluit: deel B 2016 editie - 696b.16

Woningen en woongebouwen: VERBOUW

De Checklist Bouwbesluit is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die snel inzicht wil in de wettelijke bouwtechnische eisen die gelden voor gebouwen met een woonfunctie. Of u nu ontwerpt, uitvoert, toetst of beheert.

Jaar: 2016

Autogene_krimp_3d_cover-1478166717
 29,00

Autogene Krimp - 720.16

Fase 1: Preadvies

Bij de realisatie van betonnen constructies wordt regelmatig schade in de vorm van scheurvorming geconstateerd. Autogene krimp wordt, zeker in de praktijk, als ‘lastig’ ervaren. Onzekerheden en het ontbreken van kennis op dit vlak leiden tot discussies en conflicten tussen opdrachtgevers en uitvo...

Jaar: 2016

Handboek_soilmix_wanden_cover-1472463871
 175,00

Handboek Soilmix-wanden - 692.16

Ontwerp en uitvoering

In de afgelopen jaren is de soilmix-wand ‘booming’ in zowel België als Nederland. De praktijk daarbij helaas is dat elke aanbieder een min of meer eigen aanpak heeft voor ontwerp en uitvoering, ook wat betreft aspecten zoals de veiligheidsfilosofie en de risicobeschouwing. Handboek Soilmix Wanden...

Jaar: 2016

Richtlijn_houten_paalfunderingen_onder_gebouwen_def_cover-1475656440
 47,00

Richtlijn Houten paalfunderingen onder gebouwen - 631.16

Onderzoek en beoordeling - 3e herziene editie

Houten paalfunderingen onder bestaande, soms historische panden, zijn letterlijk de basis onder veel gebouwen. Het functioneren van een houten paalfundering kan echter door diverse oorzaken worden bedreigd. Dit kunnen oorzaken zijn zoals overbelasting van de palen, aantasting van het hout door dr...

Jaar: 2016

Durability_of_geosynthetics_cover_3d_cover-1453196880

Durability of Geosynthetics - 663.15

Revised second edition

The revised edition of Durability of Geosynthetics provides a state-of-the-art review of the life-limiting mechanisms by which geosynthetics degrade. The publication lists tests which could be specified to measure the long term effects. It also describes evaluation methods, how to make an assessm...

Jaar: 2016

Checklist Bouwbesluit 2016 set - 696.16

De Checklist Bouwbesluit is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die snel inzicht wil in de wettelijke bouwtechnische eisen die gelden voor gebouwen met een woonfunctie. Deze serie bestaat uit een Deel A en een Deel B.

Horecalawaai_de_baas_3d_cover-1452611033
 47,00

Horecalawaai de baas - 312.16

Horecageluid kan variëren van gezellige drukte en feestgedruis tot keiharde ‘disco’, gerammel van kratten en geschreeuw van uitgelaten bezoekers om twee uur ‘s nachts. Lang niet iedereen beleeft daar plezier aan.

Jaar: 2016

Urban_quay_walls_cover-1450279108

Urban Quay Walls - 695.15

Maritime structures

Since the thirteenth century, quay walls of significant retaining height have been built in the Netherlands in urban environments. Over time, structural revisions were often carried out due to excessive deformations or the use of increasingly larger and deeper vessels. These historic quay walls w...

Jaar: 2016

Kib_normenboek_2016_3d_cover-1478170595
 495,00

Kwaliteit in Balans normenboek 2016 - 702.16

Functioneel specificeren vereist dat kwaliteit meetbaar en bespreekbaar is en zoveel mogelijk gestandaardiseerd wordt uitgewisseld. In de markt zijn diverse toepassingen voorhanden.

Jaar: 2016

Checklist-a-3d_cover-1446117035
 50,00

Checklist Bouwbesluit: deel A 2016 editie - 696a.16

Woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW

De Checklist Bouwbesluit is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die snel inzicht wil in de wettelijke bouwtechnische eisen die gelden voor gebouwen met een woonfunctie. Of u nu ontwerpt, uitvoert, toetst of beheert.

Jaar: 2016

Bouwcompact_sbr-referentiedetails_voor_op_de_bouwplaats_cover-1476177306
 59,00

Bouwcompact SBR-Referentiedetails voor op de bouwplaats - 708.16

Een selectie van details uit de basismodule nieuwbouw

De Bouwcompact-uitgave "SBR-Referentiedetails voor op de bouwplaats" is een handzaam praktisch naslagwerk voor iedereen die te maken heeft met de uitvoering van een bouwwerk.

Jaar: 2016

Basal_reinforced_piled_embankments_cover_trail_26_april16_cover-1461677151

Design Guideline Basal Reinforced Piled Embankments  - 703.16

Revision of the Design Guideline CUR226

This publication is the design guideline (CUR226) for geosynthetic-reinforced pile-supported embankments. A basal reinforced piled embankment consists of a reinforced embankment on a pile foundation. The reinforcement consists of one or more horizontal layers of geosynthetic reinforcement install...

Jaar: 2016

Richtlijn_paalmatrassystemen_2016_3d_cover-1468575410
 95,00

Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen - 699.16

Herziening CUR-rapport 226

De veelbelovende ontwerptechniek is in de afgelopen jaren op diverse plaatsen in Nederland toegepast. Dankzij paalmatrassen wordt snellere aanleg van infrastructuur mogelijk, worden kwetsbare objecten beschermd, en worden overlast en hinder tijdens de aanleg en beheer gereduceerd. Bovendien nemen...

Jaar: 2016

Vervormingsgedrag_van_funderingen_op_staal_3d_cover-1478019360
 95,00

Handreiking Vervormingsgedrag van funderingen op staal - 664.16

In de dagelijkse ontwerppraktijk van funderingen is de keuze tussen funderen ‘op staal’ en funderen op palen van primair belang. Waar in het oosten en zuiden van ons land de eerste funderingswijze vaker voor de hand ligt, wordt in het westen van het land in veel situaties een fundering op palen g...

Jaar: 2016

Bc_duurzaamheid_van_geokunststoffen_cover-1480602989
 47,00

Duurzaamheid van geokunststoffen - 701.16

Een praktisch stappenplan voor het bepalen van de levensduur van geokunststoffen

Geokunststoffen zijn bouwmaterialen die speciaal voor toepassing in de funderingstechniek, milieutechniek, waterbouwkunde en infrastructuur gemaakt zijn. Bouwcompact Duurzaamheid van geokunststoffen biedt een algemene introductie van geokunststoffen en geeft een beschrijving van de verschillende ...

Jaar: 2016

Leidraad-rgs-nieuw_cover-1452589018
 130,00

Leidraad ondersteuning opdrachtgevers bij RGS-projecten - 687.15

Investeren en Onderhouden

In 2013 verscheen de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en onderhouden voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs en leveranciers tezamen. Naast de Leidraad met een gezamenlijk procesmodel is er behoefte aan een Leidraad specifiek voor opdrachtgevers met de nadruk op woningc...

Jaar: 2015

Handboek_inspectie_staal_3d_cover-1468598693
 75,00

Handboek Inspectie Staal - 694A.16

Comform CUR-Aanbeveling 117

In Nederland worden aan civiele kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, duikers en sluizen, vele duizenden inspecties per jaar uitgevoerd. Dat is ook noodzakelijk. Het areaal kunstwerken wordt relatief steeds ouder en de voortschrijdende degradatie van de gebruikte materialen brengt risico’s met z...

Jaar: 2015

Handreiking-observational-method_cover-1429601957
 20,00

Handreiking Observational Method - 679.15

Binnen de geotechniek is de Observational Method een recente ontwikkeling. Bij deze methode kunnen tijdens de aanlegfase van een GWW-project nog aanpassingen worden doorgevoerd in het ontwerp. Op basis van uitgebreide monitoring kan hierbij op een ander ontwerpscenario worden overgestapt. De meth...

Jaar: 2015