0

publicatie: Handboek Baggerspecie in geotextiele tubes

Voorwoord

Voorwoord

De afgelopen tien jaar zijn wereldwijd tientallen projecten uitgevoerd waarbij baggerspecie versneld is ontwaterd in geotextiele elementen. Bij diverse projecten is de zogenaamde baggertube direct ingezet als bouwelement in oevers en dammen. Bij andere projecten is na het rijpingsproces het geotextiel verwijderd en is de baggerspecie veelal dicht bij de ontwateringslocatie verwerkt in ophogingen. Voorliggend handboek bundelt de opgedane ervaringen en geeft een overzicht van de belangrijkste voordelen en randvoorwaarden bij het gebruik van baggertubes voor de versnelde ontwatering van baggerspecie. Daarbij ligt de focus op het gebruik waarbij de baggertube als bouwelement is toegepast.

Deze publicatie kan worden gezien als een vervolg op de CUR-publicatie 222 “Hoogwaardig bouwen met baggerspecie in geotextiele tubes” die in 2009 is verschenen. Het opstellen van de publicatie is begeleid door een commissie bestaande uit de volgende personen:

 • ing. S.C. Winde, Havenbedrijf Rotterdam N.V. (voorzitter)
 • ir. H.H.M. Ekkelenkamp, NETICS B.V. (secretaris)
 • ing. E. Besseling, NETICS B.V.
 • ir. W.F. de Haan, Waternet
 • ing. D.P. Hut, MH Poly Consultants & Engineers B.V.
 • T. Ligtvoet, Geopex Products (Europe) B.V.
 • ir. H. van Meekeren, Antea Nederland B.V.
 • ir. B.R. Mulderij, Provincie Noord-Holland
 • ing. R. Peerdeman, Grondbalans B.V.
 • ir. G.H. Verweij, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • dr. B.G.H.M. Wichman, Deltares
 • ing. E.L.F. Zengerink, TenCate Geosynthetics Netherlands B.V
 • ing. E.R. Jonker, Solenis Industries Netherlands B.V.
 • ir. G.J.H. Vergeer, SBRCURnet (projectmanager)

Praktijkervaringen die zijn benut bij het opstellen van deze publicatie zijn ingebracht door de commissieleden en (in alfabetische volgorde) C.M. Baars & Zn, Bunnik, Deltares, Gemeente Alphen a/d Rijn, Landschap Noord-Holland, Natural England, Vis Baggerwerken en Waterschap Scheldestromen.

De publicatie is opgesteld door ing. E. Besseling en ir. H.H.M. Ekkelenkamp van NETICS. Dr. B.G.H.M. Wichman van Deltares heeft de review uitgevoerd.

Veel dank aan de financiers van het handboek die het tot stand komen van het handboek mede mogelijk hebben gemaakt: Antea Nederland B.V., Deltares, FCK-Civiele Techniek, Geopex Products (Europe) B.V., Grondbalans B.V., Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, MH Poly Consultants & Engineers B.V., NETICS, Provincie Noord-Holland, Solenis Industries Netherlands B.V., TenCate Geosynthetics Netherlands B.V., TKI/Deltatechnologie en Waternet.

Het handboek is met veel zorg tot stand gekomen. Alle experts, belanghebbenden, reviewers en leden van de commissie worden bedankt voor hun input.

Delft, januari 2017.