0
Cover_standaard-publicatie_cover-1422537212

Bedenkingen inzake hybride ventilatie

Cahier T9 uit de serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen

De publicatie van dit TVVL Magazine themanummer ‘Hybride ventilatie en kwaliteit binnenklimaat’ vormt de aanleiding tot de bedenkingen over hybride ventilatie, zoals verwoord in het navolgende artikel. In vergelijking met gebalanceerde mechanische ventilatie, zijn de prestaties inzake thermische behaaglijkheid, gezondheid en het energiegebruik van het hoofdzakelijk natuurlijke ventilatiesysteem inferieur van kwaliteit. De oprechte vraag is gerechtvaardigd of hybride ventilatie nog wel in Nederland moet worden geïnstalleerd. In het bijzonder zoals reeds verwoord, scoort hybride ventilatie op de genoemde prestatiecriteria verre van beter dan gebalanceerde mechanische ventilatie voorzien van hoog rendement warmteterugwinning, aangesloten op duurzame energiebronnen. Het suggestieve woordgebruik, natuurlijke ventilatie met ondersteuning van een mechanische ventilator dekt bij lange na niet de verkooplading.

- door ir. H. Schmitz

Dit cahier is tot stand gekomen in samenwerking met TVVL (de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen).


Artikelnummer 801_T9.08
Jaar van uitgave 2008