0
Cover_standaard-publicatie_cover-1422537205

Belang binnenmilieu in levenscyclusanalyse van woningen

In de huidige computerprogramma’s om levenscyclusanalyses voor woningen uit te voeren wordt de blootstelling van bewoners aan emissies uit bouwmaterialen naar het binnenmilieu niet meegenomen. In dit onderzoek is een rekenmethode ontwikkeld om de gezondheidsschade als gevolg van deze blootstelling uit te rekenen en te vergelijken met de gezondheidsschade als gevolg van emissies tijdens de productie- en afvalfase van de bouwmaterialen en van de woning zelf. Uit de resultaten blijkt dat de bijdrage van emissies uit bouwmaterialen naar het binnenmilieu een significante bijdrage leveren aan de totale gezondheidsschade van de woning. Met de voorgestelde methode worden de positieve effecten van ventilatiesystemen op de gezondheid van de bewoners zichtbaar in de levenscyclusanalyse van woningen.

- door dr. A. Meijer

Dit cahier is tot stand gekomen in samenwerking met TVVL (de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen).


Artikelnummer 801-O3.08
Jaar van uitgave 2008

Online versie

 27,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie