0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Inhoudsopgave

Bestanden

 Artikel Belang binnenmilieu...

  • Belang binnenmilieu in levenscyclusanalyse van woningen

publicatie: Belang binnenmilieu in levenscyclusanalyse van woningen

Titelpagina

Belang binnenmilieu in levenscyclusanalyse van woningen

In de huidige computerprogramma’s om levenscyclusanalyses voor woningen uit te voeren wordt de blootstelling van bewoners aan emissies uit bouwmaterialen naar het binnenmilieu niet meegenomen. In dit onderzoek is een rekenmethode ontwikkeld om de gezondheidsschade als gevolg van deze blootstelling uit te rekenen en te vergelijken met de gezondheidsschade als gevolg van emissies tijdens de productie- en afvalfase van de bouwmaterialen en van de woning zelf. Uit de resultaten blijkt dat de bijdrage van emissies uit bouwmaterialen naar het binnenmilieu een significante bijdrage leveren aan de totale gezondheidsschade van de woning. Met de voorgestelde methode worden de positieve effecten van ventilatiesystemen op de gezondheid van de bewoners zichtbaar in de levenscyclusanalyse van woningen.

- door dr. A. Meijer

Dit cahier is tot stand gekomen in samenwerking met TVVL (de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen).

2008
801-O3.08
07-08-2013
  • Belang binnenmilieu in levenscyclusanalyse van woningen