0
Beoordelingsmethodiek alternatieve grondstoffen voor beton

Inhoudsopgave

Beoordelingsmethodiek geschiktheid alternatieve grondstoffen voor beton

De laatste jaren is sprake van een groeiend aanbod van niet-gangbare grondstoffen voor de toepassing in beton. Door de behoefte deze alternatieve materialen in te zetten, bijvoorbeeld om reststoffen te hergebruiken of de CO2 footprint van beton te verlagen, kan een spanningsveld ontstaan tussen de gewenste of vereiste constructieve levensduur enerzijds en duurzaamheidsaspecten anderzijds.


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer CRW 685.15
ISBN 978 90 5367 609 7
Aantal pagina's 32
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering Paperback
Jaar van uitgave 2015