0
Beoordelingsmethodiek alternatieve grondstoffen voor beton

Inhoudsopgave

Beoordelingsmethodiek geschiktheid alternatieve grondstoffen voor beton

De laatste jaren is sprake van een groeiend aanbod van niet-gangbare grondstoffen voor de toepassing in beton. Door de behoefte deze alternatieve materialen in te zetten, bijvoorbeeld om reststoffen te hergebruiken of de CO2 footprint van beton te verlagen, kan een spanningsveld ontstaan tussen de gewenste of vereiste constructieve levensduur enerzijds en duurzaamheidsaspecten anderzijds.

De publicatie Beoordelingsmethodiek geschiktheid alternatieve grondstoffen voor beton biedt procedures, keuringscriteria en bepalingsmethoden om het gebruik van alternatieve bindmiddelen, vulstoffen en toeslagmaterialen voor betonmortel en betonproducten mogelijk te maken.

In de publicatie staan eenduidige en breed gedragen richtlijnen hoe om te gaan met het groeiende aanbod aan alternatieve, dat wil zeggen niet-gangbare, grondstoffen voor de productie van betonmortel en betonproducten. 

Essentiële onderdelen in deze publicatie zijn:

 • Eenduidige formulering van de alternatieve grondstof en beoogde toepassing(en) van het daarmee te vervaardigen beton.
 • Inventarisatie van bestaande regelgeving, kennis en praktijkervaring en op basis daarvan het zichtbaar maken van leemten in kennis.
 • Uitvoering van onderzoek om leemten in kennis op te vullen, inclusief het nagaan of bestaande bepalingsmethoden en toetsingscriteria geschikt zijn.
 • Het opstellen en ter kritiek publiceren van (aanvullende) regelgeving en deze periodiek toetsen aan daarmee opgedane praktijkervaringen.

Naast de beschrijving van een algemene procedure zijn in deze publicatie de principes van beoordelingswijzen, relevante bepalingsmethoden en toetsingscriteria aangegeven. Hierbij is eveneens invulling gegeven aan het begrip circulariteit, dat ook voor de betonsector van groot belang is.


Artikelnummer CRW 685.15
ISBN 978 90 5367 609 7
Aantal pagina's 32
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering Paperback
Jaar van uitgave 2015

Gedrukte versie

 40,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

 • prettig leesbaar
 • aantekeningen maken
 • naslagwerk in boekenkast
 • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 40,00*

* excl. 21% btw

 • direct toegang tot de publicatie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie