0

publicatie: Beoordelingsmethodiek geschiktheid alternatieve grondstoffen voor beton

Voorwoord

Voorwoord

In juli 2014 is bij SBRCURnet de publicatie ‘Duurzame én betrouwbare betonconstructies, preadvies over de toepassing van alternatieve grondstoffen in beton’ verschenen.

Aanleiding tot het opstellen van dit rapport is geweest de behoefte aan eenduidige en breed gedragen richtlijnen hoe om te gaan met het groeiende aanbod aan nieuwe alternatieve (niet-gangbare) grondstoffen, zowel bindmiddelen, vulstoffen als toeslagmaterialen, voor de productie van betonmortel en beton-producten.

In tegenstelling tot de ‘traditionele’ grondstoffen voor beton, is de ervaring met de alternatieve grondstoffen beperkt, zeker als het gaat om tijdsafhankelijke eigenschappen zoals bijvoorbeeld krimp, kruip en weerstand tegen aantastingsmechanismen.

In het in 2014 opgestelde preadvies is aangegeven dat met het beheersen van de technische kwaliteit van grondstofketens in relatie tot het opstellen van een nieuwe generatie richtlijnen, die een duurzame maatschappij bevorderen, een relatief nieuw gebied wordt bestreken.

Het doel van deze commissie is het opstellen van een SBRCURnet publicatie met (algemeen geldende) procedures, keuringscriteria en bepalingsmethoden om het gebruik van alternatieve bindmiddelen, vulstoffen en toeslagmaterialen voor betonmortel en betonproducten mogelijk te maken. Daarmee wordt een bijdrage gegeven aan de gezochte beheersbaarheid in de interactie tussen kwaliteitsborging, uit het oogpunt van veilige en functionele betonconstructies en duurzaamheid, bij voorbeeld door het benutten van specifieke eigenschappen van alternatieve grondstoffen (denk o.a. aan vliegas en geopolymeren).


Bij het afronden van deze publicatie was de samenstelling de commissie als volgt:

 • prof. dr. ir. K. van Breugel (voorzitter), TU Delft
 • ing. D. Bezemer, Bouw- en Woningtoezicht gemeente Rotterdam
 • ir. R. Bleijerveld, Van Gansewinkel Minerals
 • ir. A. Burger, Cement- en Betoncentrum, vanaf 1 mei 2015
 • ir. J.G.A. van Hulst, (projectmanager SBRCURnet)
 • ir. J.W.G.M. Kraak, Ministerie van BK/ Rijksvastgoedbedrijf
 • ir. P.A. Lanser, Cement- en Betoncentrum, tot 1 mei 2015
 • dr. ir. M. van Leeuwen, CRH - Sustainable Concrete Center
 • ing. A. Memelink, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat- GPO, tot maart 2015
 • ir. J.P.G. Mijnsbergen, BAM Infraconsult
 • ir. M. Post, Nebest
 • drs. E. Schut, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat - WVL, vanaf maart 2015
 • drs. H.M.L. Schuur, BFBN
 • H.H.M. Soen, Inashco
 • ir. E. Vermeulen MBA, Van Nieuwpoort.
 • dr. ir. G. van der Wegen, SGS Intron (rapporteur)
 • ing. M. van der Wolf, Ballast Nedam

SBRCURnet bedankt alle commissieleden en hun organisaties voor hun bijdrage, in welke vorm dan ook, die de totstandkoming van deze publicatie mogelijk hebben gemaakt.