0

Inhoudsopgave

Betonschade kwaaitaal en manta vloerelementen in de woningbouw

Rapport 2000-1

Het Ministerie van VROM/DGVH heeft aan de Stichting Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving (CUR) te Gouda opdracht verstrekt om onderzoekswerkzaamheden te verrichten. Deze werkzaamheden vormen onderdeel van een breed onderzoek naar de landelijke omvang van betonschade aan begane grondvloeren van Kwaaitaal of Manta elementen in woningen.

Dit rapport behandelt het deelonderzoek naar de landelijke omvang van betonschade aan begane grondvloeren van Kwaaitaal of Manta elementen in woningen.

Bij de productie van Kwaaitaal en Manta vloerelementen is, in een bepaalde periode en op bepaalde momenten, calciumchloride aan de betonspecie toegevoegd om het verhardingsproces van de vloerelementen te versnellen. Bij een onjuiste toepassing van calciumchloride (inmengen in grote hoeveelheden, inhomogene menging c.q. grote concentratieverschillen) kan versneld een specifieke vorm van corrosie van de wapening optreden. Deze zogeheten “chloride geïnitieerde wapeningscorrosie” is de hoofdoorzaak van de schade en specifiek aanleiding voor de aandacht rondom de betreffende Kwaaitaal en Manta betonvloeren.

Dit rapport bespreekt de belangrijkste uitkomsten, zoals de constructieve criteria, de schadeontwikkeling, inspectie, herstelmethoden en herstelkosten.


Artikelnummer C2000-1
Jaar van uitgave 2000