0

Inhoudsopgave

Cover_standaard-publicatie_cover-1422537208

Binnenmilieu

Cahier T10 uit de serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen

Het binnenmilieu wordt beïnvloed door vele factoren. Het binnenmilieu is afhankelijk van de omgeving waar het gebouw staat, de in het gebouw gebruikte materialen, de installaties in het gebouw en de menselijke activiteiten. Binnenmilieu is een verzamelterm voor (binnen)lucht, klimaat, geluid en licht.

In dit cahier wordt nader ingegaan op de eisen die gesteld moeten worden aan een goed binnenmilieu. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 3 verschillende niveaus: minimaal (klasse C), beter (klasse B) en goed/zeer goed (klasse A).

Een goed binnenmilieu is het resultaat van een goed gebouw met goede installaties die op de juiste manier gebruikt worden. Nader wordt ingegaan op de noodzaak een goed binnenmilieu te realiseren. Hierbij gaat het zowel om gezondheid als productiviteit.


Artikelnummer 801_T10.09
ISBN 978-90-5367-510-6
Jaar van uitgave 2009

Online versie

 27,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie