0

publicatie: Binnenmilieu in basisscholen

1 Samenvatting

1 Samenvatting

Binnenmilieu is een verzamelterm voor (binnen)lucht, klimaat, geluid en licht. Kinderen brengen een groot gedeelte van hun tijd in het schoolgebouw door. Kinderen zijn extra gevoelig voor de kwaliteit van het binnenmilieu. Uit diverse onderzoeken van onder andere de GGD-en blijkt dat het slecht gesteld is met de kwaliteit van het binnenmilieu in basisscholen. In meer dan 80% van de Nederlandse basisscholen wordt niet voldaan aan de minimale eisen voor een gezond en comfortabel binnenklimaat. In de winter wordt vaak te weinig geventileerd, in de zomer is het vaak veel te warm. Het slechte binnenmilieu in klaslokalen wordt voornamelijk veroorzaakt door vervuiling afkomstig van de gebruikers, bouwmaterialen en het interieur in combinatie met onvoldoende ventilatie. Vaak zijn niet alleen de voorzieningen onvoldoende maar worden ze ook nog verkeerd gebruikt. Een slecht binnenmilieu heeft invloed op de gezondheid en (leer)prestaties.

Figuur 1-1 PC Basisschool Gevers Deynoot te Voorschoten.

Een basisschool vraagt om andere aandacht op het gebied van binnenmilieu dan bijvoorbeeld een kantoor of woning. Dit is vanwege de veel hogere bezetting per ruimte (1,7 - 2 m2 per persoon) en de daarmee vereiste ventilatiecapaciteit om lichaamsgeuren, vocht, vluchtige organische componenten uit het interieur en infectiebronnen (virussen, bacteriën, parasieten en schimmels) af te voeren. De interne thermische belasting is met waarden tot 80 W/m2 veel hoger dan bij kantoren (40 W/m2) of woningen (20 W/m2).

In februari 2008 verscheen de kabinetsvisie binnenmilieu scholen. Hierin worden de volgende doelstellingen (die binnen de komende 15 jaar moeten worden gerealiseerd) geformuleerd:

  • de maximale CO2-concentratie in leslokalen mag de 1200 ppm niet overschrijden;
  • het achtergrondgeluid in schoollokalen tgv geluid van buiten en/of ventilatie-installaties mag niet hoger zijn dan 35 dB;
  • de temperatuur in de zomer moet beheersbaar zijn;
  • bevorderen van de bewustwording van docenten.

ISSO en SBRCURnet willen graag een bijdrage leveren aan het verbeteren van de binnenmilieukwaliteit op basisscholen en geven mede invulling aan de kabinetsdoelstelling met dit cahier. Dit cahier is bedoeld als een toegankelijk basiswerk over het binnenmilieu op scholen.

Dit cahier richt zich op de professional die in zijn werk te maken heeft met de binnenmilieukwaliteit in Nederlandse (basis)scholen. Denk aan gemeenten als gebouweigenaar, of aan gebouwbeheerders en medewerkers van Arbo-diensten en GGD'en. Het cahier richt zich ook op iedereen die betrokken is bij de renovatie of nieuwbouw van een school.