0

Inhoudsopgave

_standaard-publicatie_cover-1422537207

Binnenmilieu Prestatie-eisen Kantoorgebouwen

Cahier R2 uit de serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen

Stel, u bouwt een kantoorgebouw en u voldoet aan ‘de’ wettelijke eisen op binnenmilieugebied (Bouwbesluit, Arbo-regelgeving). Dan denkt u misschien dat dit een garantie is voor ‘een goed binnenmilieu’. Helaas is dit een verkeerd uitgangspunt. De wettelijke eisen zijn minimumeisen. Veel gebouweigenaren verwachten meer comfort, dus stellen hogere eisen dan de wettelijke criteria. Dit cahier helpt u te voldoen aan die wensen.


Artikelnummer 801_R2.03
ISBN 978-90-5367-376-8
Auteur(s) ir. C.W.J. Cox e.a.
Aantal pagina's 36
Jaar van uitgave 2003

Gedrukte versie

 27,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 27,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie