0

publicatie: Binnenmilieu, productiviteit en ziekteverzuim

Titelpagina

Binnenmilieu, productiviteit en ziekteverzuim

Cahier A3 uit de serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen

Lucht, licht, geluid en temperatuur beïnvloeden de productiviteit en het ziekteverzuim. Er is nu voldoende wetenschappelijk onderzoek gedaan om de effecten in getallen (percentages) uit te kunnen drukken. In dit cahier vindt u een compacte samenvatting van de meeste recente onderzoeken.

Rotterdam, september 2002
801-A3.02
90-5367-351-2
01-05-2012