0
Binnenstedelijke kademuren

OOK VERKRIJGBAAR IN HET ENGELS:
»
URBAN QUAY WALLS

Inhoudsopgave

Binnenstedelijke kademuren

Kademuren zijn niet alleen te vinden in de grote zeehavens, maar ook in tal van binnensteden. Vaak zijn het eeuwenoude constructies in metselwerk, gefundeerd op houten palen. De constructies functioneren vaak nog zonder problemen, maar er worden ook gebreken geconstateerd en recent was zelfs sprake van een instorting. Dit onderstreept de noodzaak van een eenduidige veiligheidsfilosofie voor ontwerpers. Het nieuwe handboek ‘Binnenstedelijke kademuren’ voorziet daarin, en biedt ook een duidelijk handvat voor inspectie, beheer en onderhoud.

Dit handboek biedt een duidelijk handvat voor inspectie, beheer en onderhoud en:

  • geeft een overzicht van de ontwikkeling van stedelijke kademuren in de loop der tijd,
  • beschrijft de hoofdvormen in Nederland,
  • beschrijft de stappen voor het beoordelen van bestaande kademuren op aanpassing, vernieuwing of handhaving.

Hierbij komen de geschiedenis van het gebruik, inspectie, omgeving, milieu en de technische randvoorwaarden aan bod.

Erratum

Paragraaf 4.2.4 “Belasting door boomwortels” is herzien. Op basis van nieuwe inzichten en ervaringen heeft de werkgroep “Ontwerp en uitvoering” van Platform Binnenstedelijke Kademuren een herziene versie opgesteld, die leidt tot een meer economischer aanpak en resultaat van de belasting door boomwortels. Deze herziening is verwerkt in de online versie van het handboek. Mocht u nog niet beschikken over de herziene paragraaf, klik dan hier.


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer CRW 649.14
ISBN 978 90 5367 577 9
Auteur(s) Alfred Roubos & Dennis Grotegoed
Aantal pagina's 132
Formaat 210 mm x 297 mm
Uitvoering Paperback
Jaar van uitgave 2014