0

Inhoudsopgave

C187_cover-1422537233

Biologisch afbreekbare geotextielen

CUR 187

Gestimuleerd door een toenemende vraag naar biologisch afbreekbare geotextielen komen er steeds meer nieuwe producten op de markt. Informatie over de technische specificaties en toepassingsmogelijkheden blijft echter achter. Hierdoor ontbreekt inzicht in de selectiecriteria voor de toepassing van een biologisch afbreekbaar of een synthetisch geotextiel.

De CUR publicatie “Biologisch afbreekbare geotextielen’ brengt hier verandering in en geeft een overzicht van belangrijke materiaaleigenschappen en verschillende toepassingsmogelijkheden van biologisch afbreekbare geotextielen. Het boekwerk biedt tevens inzicht in de basiseigenschappen van de grondstoffen, de technische mogelijkheden van de producten en de eisen en randvoorwaarden voor de verschijnende toepassingen. De publicatie is bedoeld voor degenen die betrokken zijn bij de planvorming, het ontwerp, het bestek, de uitvoering en onderhoudswerkzaamheden van projecten in de grond-, weg- en waterbouw.

Verder worden aan de hand van de beschrijving van een aantal toepassingsmogelijkheden in de waterbouw, wegenbouw en cultuurtechniek bekende praktijkervaringen behandeld. De voorbeelden zijn met name bedoeld om een creatief gebruik van biologisch afbreekbare geotextielen te stimuleren.

Omdat biologisch afbreekbare geotextielen na verloop van tijd verteren zijn ze vooral geschikt voor toepassingen waarbij het geotextiel een tijdelijke functie heeft. Het toepassen van deze geotextielen heeft naast de positieve effecten op het milieu ook andere voordelen. De geotextielen zijn bijvoorbeeld zeer goed doorgroeibaar en na vertering blijven hoogstens meststoffen over, zodat ze achteraf niet behoeven te worden verwijderd.


Niet meer leverbaar

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer C187
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 96
Jaar van uitgave 1996