0

publicatie: Biologisch afbreekbare geotextielen

Voorwoord

Voorwoord

Het beleid van de overheid is gericht op het weldoordacht omgaan met de natuurlijke omgeving en een zuinig gebruik van grondstoffen. Kernbegrippen zijn Integraal Ketenbeheer en Kwaliteitsverbetering. Producten van vernieuwbare grondstoffen hebben veelal zulke positieve eigenschappen dat een toename van de toepassing gewenst is. Een van de doelstellingen van het Milieuberaad Bouw is dan ook de toepassing van vernieuwbare grondstoffen te bevorderen.
Natuurvriendelijke oevers hebben een onwrikbare basis gevonden in het landelijke beleid voor natuur-, milieu en waterbeheer. De verschillende beleidsplannen komen neer op: 'duurzame ontwikkeling van ruimte, milieu en waterhuishouding in de Nederlandse samenleving in de compartimenten lucht, water en bodem'. Door de steeds verdere integratie van ecologische aspecten in het ontwerp van infrastructurele werken is de vraag naar biologisch afbreekbare materialen steeds meer toegenomen.

Geotextielen van plantaardige vezels zijn geproduceerd uit vernieuwbare grondstoffen en zijn biologisch afbreekbaar. Ze kunnen op tal van plaatsen worden toegepast in de grond-, weg-, en waterbouwsector. Het gaat hierbij om vezels van kokos, sisal en jute. Ook producten van de Nederlandse landbouw zoals vias, hennep en miscanthus zijn geschikt voor verwerking tot geotextielen. In het verleden, tot zo'n 20, 30 jaar geleden, werden natuurlijke materialen als rijshout, turf, zeewier, stro en riet toegepast in de grond-, weg- en waterbouw. Maar deze groep van natuurlijke producten raakte in onbruik, met als gevolg dat de kennis en ervaring bij huidige en potentiele gebruikers niet meer aanwezig is.

De CUR en de Nederlandse Geotextielorganisatie (NGO) hebben daarom gezamenlijk het initiatief genomen een handboek samen te stellen dat een referentiekader schept voor toepassing van biologisch afbreekbare geotextielen. Hiermee zal een verantwoord gebruik van biologisch afbreekbare geotextielen mogelijk worden. Dit rapport geeft inzicht in de basiseigenschappen van de grondstoffen, de technische mogelijkheden van deze groep van producten en de eisen en criteria voor de verschillende toepassingen. Het vormt daarmee een aanvulling op het handboek 'Natuurvriendelijke oevers' [8]. Het beperkt zich echter niet alleen tot oevers, maar behandelt alle toepassingen in de grond-, weg- en waterbouw.

De studie is begeleid door CUR/NGO-onderzoekcommissie C 108 'Biologisch afbreekbare geotextielen'.
De samenstelling van de commissie was als volgt:

ir. H.E. Klatter, voorzitter ing. R. P. de Niet
ir. E. E. Ariëns, secretaris ing. A Steerenberg
ing. J.H. Brinkman D. Tambyrajah
A van den Burg ir. W. Trabsky
dr. J.E.G. van Dam ing. H.AM. Wichern
ir. D. Kasse ir. G.J. Verkade, coördinator
ir. H.K.T. Kuijper, rapporteur ir. J. de Nekker, mentor
ing. K.AG. Mouw

Het handboek is opgesteld door ir. AM.W. Duijvestijn en ir. H.K.T. Kuijper (Ingenieursbureau Grabowsky&Poort BV).

De CUR en de NGO spreken hun dank uit aan de volgende organisaties die, met een financiële bijdrage, dit onderzoek en de publicatie mogelijk maakten:

 • Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
  • Dienst Weg- en Waterbouwkunde
  • Bouwdienst
 • Ministerie van Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/DGM IBPC, afdeling Bouw
 • Hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten, Commissie voor Vias
 • Nederlandse Geotextielorganisatie
 • Civiele Techniek Nederland BV
 • Eco-coir International
 • Heidemij, afdeling Materialen/BonTerra Weiland GmbH
 • Imbema dense BV
 • NJI Group BV
 • Robusta v.oJ.
 • Rook Krimpen
 • Ten Cate Nicolon BV
november 1996 Het bestuur van de CUR
Het bestuur van de NGO