0
Borging van constructieve veiligheid

Inhoudsopgave

Borging van constructieve veiligheid bij geïntegreerde contracten

Best practices

Geïntegreerde contracten worden meer en meer toegepast. Bij geïntegreerde contracten verandert de verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ten opzichte van de traditionele rolverdeling in de bouw. De opdrachtgever draagt naast uitvoeringswerkzaamheden ook ontwerpwerkzaamheden op aan de opdrachtnemer. De kloof tussen ontwerp en uitvoering wordt daarmee contractueel gedicht. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zien voordelen in deze werkwijze.

Uiteraard vraagt deze gewijzigde samenwerkingsvorm andere vaardigheden van opdrachtgever en opdrachtnemer in vergelijking met de meer traditionele samenwerkingsvormen. De publicatie Borging van constructieve veiligheid bij geïntegreerde contracten laat zien hoe dit het beste gerealiseerd kan worden.

In de praktijk blijkt het onderwerp constructieve veiligheid bij geïntegreerde contracten soms tot verschillende verwachtingen te leiden bij betrokkenen. Dat leidt dan tot dispuut of, erger, tot het tussen de wal en het schip raken van de constructieve veiligheid. Deze publicatie laat zien hoe constructieve veiligheid het beste kan worden geborgd bij toepassing van geïntegreerde contracten.


Artikelnummer CRW 671.14
Aantal pagina's 42
Jaar van uitgave 2014

Gedrukte versie

 41,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

 • prettig leesbaar
 • aantekeningen maken
 • naslagwerk in boekenkast
 • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 41,00*

* excl. 21% btw

 • direct toegang tot de publicatie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie

Combi versie: online + gedrukt

 +
 59,00*

* excl. 21% btw en verzendkosten

 • direct toegang tot de publicatie
 • gratis gedrukte versie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • te delen met max. 3 collega’s
 • op meerdere devices te gebruiken
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie