0

publicatie: Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel D

Titelpagina

Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen - Deel D

Bouwdeel- en materiaalgedrag

In de serie Brandveiligheid: Ontwerpen en Toetsen wordt de regelgeving op het gebied van brandveiligheid toegelicht en op een systematische wijze vertaald in oplossingsrichtingen voor het ontwerp. De problematiek van nieuwbouwplannen voor woningen respectievelijk utiliteitsgebouwen staat daarbij centraal. Deze publicatie, Deel D, legt vooral de nadruk op het bouwdeel- en materiaalgedrag.

2012
443D.12
978-90-5367-554-0
01-02-2018