0
2002-5_cover-1422538587

Bouwstoffen door immobilisatie

Kennis - Projecten - Informatie

In Nederland dreigt een tekort en een overschot. Een tekort aan geschikte bouwstoffen voor de realisatie van civieltechnische infrastructuur, en een overschot aan materialen die in het afvalstadium belanden en leiden tot ruimtebeslag door storten. Ziehier een goed voorstel voor hergebruik: een ware een plus een is drie situatie!


Artikelnummer C2002-5
ISBN 903760482 X
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 104
Jaar van uitgave 2002

Online versie

 20,00*

* excl. 21% btw

  • direct toegang tot de publicatie
  • op iedere werkplek te raadplegen
  • gemakkelijk zoeken in de informatie
  • altijd de meest recente versie