0
2002-5_cover-1422538587

Bouwstoffen door immobilisatie

Kennis - Projecten - Informatie

In Nederland dreigt een tekort en een overschot. Een tekort aan geschikte bouwstoffen voor de realisatie van civieltechnische infrastructuur, en een overschot aan materialen die in het afvalstadium belanden en leiden tot ruimtebeslag door storten. Ziehier een goed voorstel voor hergebruik: een ware een plus een is drie situatie!


Niet meer leverbaar

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer C2002-5
ISBN 903760482 X
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 104
Jaar van uitgave 2002