0

DOWNLOAD GRATIS INKIJKEXEMPLAAR

Inhoudsopgave

Veranderingen t.o.v. uitgave uit 2010

Brandveilige doorvoeringen 2014:

 • Sluit aan bij de nieuwste regelgeving (Bouwbesluit 2012);
 • Loopt vooruit op toekomstige regelgeving door aan te geven op welke wijze u relatief koude rook kunt weren;
 • Blijft zo dicht mogelijk bij geteste oplossingen. Dat betekent dat de oplossingen zijn uitgewerkt voor doorvoeringen door wanden en vloeren die als ‘standaardconstructie’ in de Europese beproevingsnorm zijn opgenomen (steenachtige wanden, lichte scheidingswanden met beplating aan beide zijden, en steenachtige vloeren);
 • Bevat i.v.m. het punt hierboven geen specificatieblad voor doorvoeringen door een lichte schachtwand of een houten vloer;
 • Beschrijft voor bijzondere situaties, waaronder de wand- vloeropbouw, wel een denkstrategie waarmee u zelf maatregelen om een brand- en/of rookwerende doorvoering te realiseren bepaalt.
Brandveilige_doorvoeringen_3d_750px_cover-1441810471

Brandveilige doorvoeringen

Brand- en rookwerende oplossingen voor installatietechnische doorvoeringen

Het goed uitvoeren van brandveilige doorvoeringen kan van levensbelang zijn: voldoen ze aan de eisen, dan voorkomt u een snelle verspreiding van brand en rook door een gebouw.

Het brand- en rookwerend uitvoeren van doorvoeringen verschilt per type doorvoering.

Nieuwste eisen brandveilige doorvoeringen

Deze publicatie gaat in op:

 • doorvoeringen van metalen en kunststof leidingen (zoals voorkomend in de sanitaire techniek)
 • kabels en kabelgoten
 • luchtkanalen
 • rookgasafvoer- en verbrandingsluchttoevoerleidingen.

Waarom brandveilige doorvoeringen?

Omdat doorvoeringen vaak aan het zicht onttrokken zijn, is het erg belangrijk dat u ze brandveilig uitvoert. Dit kan van levensbelang zijn: voldoen ze aan de eisen, dan voorkomt u een snelle verspreiding van brand en rook door een gebouw.

Deze publicatie is voor zowel ontwerpers als uitvoerders een goede leidraad voor het correct uitvoeren van brand- en rookwerende doorvoeringen.


Artikelnummer 809.14
ISBN 978 90 5367 456 7
Auteur(s) ir. R.J. Boot-Dijkhuis
Aantal pagina's 272
Jaar van uitgave 2014

Gedrukte versie

 197,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

 • prettig leesbaar
 • aantekeningen maken
 • naslagwerk in boekenkast
 • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 197,00*

* excl. 21% btw

 • direct toegang tot de publicatie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie