0
Brandveilige doorvoeringen

DOWNLOAD GRATIS INKIJKEXEMPLAAR

Inhoudsopgave

Veranderingen t.o.v. uitgave uit 2010

Brandveilige doorvoeringen 2014:

  • Sluit aan bij de nieuwste regelgeving (Bouwbesluit 2012);
  • Loopt vooruit op toekomstige regelgeving door aan te geven op welke wijze u relatief koude rook kunt weren;
  • Blijft zo dicht mogelijk bij geteste oplossingen. Dat betekent dat de oplossingen zijn uitgewerkt voor doorvoeringen door wanden en vloeren die als ‘standaardconstructie’ in de Europese beproevingsnorm zijn opgenomen (steenachtige wanden, lichte scheidingswanden met beplating aan beide zijden, en steenachtige vloeren);
  • Bevat i.v.m. het punt hierboven geen specificatieblad voor doorvoeringen door een lichte schachtwand of een houten vloer;
  • Beschrijft voor bijzondere situaties, waaronder de wand- vloeropbouw, wel een denkstrategie waarmee u zelf maatregelen om een brand- en/of rookwerende doorvoering te realiseren bepaalt.

Brandveilige doorvoeringen

Brand- en rookwerende oplossingen voor installatietechnische doorvoeringen

Het goed uitvoeren van brandveilige doorvoeringen kan van levensbelang zijn: voldoen ze aan de eisen, dan voorkomt u een snelle verspreiding van brand en rook door een gebouw.

Het brand- en rookwerend uitvoeren van doorvoeringen verschilt per type doorvoering.

Het thermisch gedrag van gebouwen speelt een belangrijke rol in de bouwfysica. Daarom is het extra belangrijk dat de brandwerendheid van ook de “onzichtbare” elementen goed uitgevoerd worden, waaronder doorvoeringen.

De publicatie Brandveilige doorvoeringen is een uitstekende leidraad voor de correcte uitvoering van brand- en rookwerende doorvoeringen. De publicatie biedt inzichten in hetgeen nodig is om brand- en rookwerende doorvoeringen correct te ontwerpen en te toetsen.

Brandveilige doorvoeringen gaat in op:
» doorvoeringen van metalen en kunststof leidingen (sanitaire techniek);
» kabels en kabelgoten;
» luchtkanalen;
» rookgasafvoer- en verbrandingsluchttoevoerleidingen.

Deze publicatie biedt voor zowel ontwerpers als uitvoerders een goede leidraad bij het correct uitvoeren van brand- en rookwerende doorvoeringen.


Artikelnummer 809.14
ISBN 978 90 5367 456 7
Auteur(s) ir. R.J. Boot-Dijkhuis
Aantal pagina's 272
Jaar van uitgave 2014

Gedrukte versie

 197,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

  • prettig leesbaar
  • aantekeningen maken
  • naslagwerk in boekenkast
  • bezorgd binnen zeven werkdagen