0

publicatie: Brandveilige doorvoeringen

Voorwoord

Voorwoord

Op het gebied van het brand- en rookwerend doorvoeren van leidingen, kabels en kanalen zijn inmiddels veel producten ontwikkeld. Desondanks leven er bij aannemers en installateurs, maar ook bij de toetsende instantie en adviesbureaus nog veel vragen over hoe doorvoeringen van leidingen, kabels en kanalen zodanig kunnen worden gerealiseerd dat de brand- en/of rookwerendheid van de wand of vloer intact blijft. Om die reden hebben SBRCURnet en ISSO de handen ineen geslagen en is met behulp van veel belanghebbenden deze publicatie uitgebracht en geüpdatet, waarin het merendeel van die vragen wordt beantwoord.

In de publicatie worden doorvoeringen van kunststof en metalen leidingen zoals voorkomend in de sanitaire techniek, kabels en kabelgoten, ventilatiekanalen en rookgasafvoeren behandeld. Ten opzichte van de vorige uitgave zijn diverse aanpassingen gedaan. De publicatie sluit weer aan bij de nieuwste regelgeving (Bouwbesluit 2012) en geeft vooruitlopend op toekomstige regelgeving aan op welke wijze relatief koude rook kan worden geweerd. Nieuwe producten voor het brandwerend doorvoeren van leidingen zijn opgenomen. Meer duidelijkheid is gegeven over de plaatsing van brandkleppen, de afdichting van de sparing rondom de klep en de aansluiting van kanalen op deze klep. En er wordt ingegaan op de wijze waarop rookgasafvoerleidingen en verbrandingsluchttoevoerleidingen brandwerend kunnen worden doorgevoerd.

Net als in de vorige versie is er voor gekozen zo dicht mogelijk bij geteste oplossingen te blijven. Dat betekent dat de oplossingen zijn uitgewerkt voor doorvoeringen door wanden en vloeren die als ‘standaardconstructie’ in de Europese beproevingsnorm zijn opgenomen (steenachtige wanden, lichte scheidingwanden met beplating aan beide zijden, en steenachtige vloeren). Doorvoeringen door een lichte schachtwand of een houten vloer worden in deze publicatie dus niet als specificatieblad opgenomen. Er wordt voor bijzondere situaties, waaronder de wand- en vloeropbouw, wel een denkstrategie omschreven waarmee men zelf de benodigde maatregelen om een brand- en/of rookwerende doorvoering te realiseren kan bepalen. Deze publicatie is daarmee een waardevolle leidraad voor het zorgvuldig ontwerpen en realiseren van brand- en rookwerende doorvoeringen.

SBRCURnet en ISSO danken onderstaande bedrijven voor hun financiële bijdrage en inhoudelijke inbreng bij het tot stand komen van deze publicatie.

 • Fire Stopsupply BV
 • Hilti Nederland BV
 • Luka Promat BV
 • Rf-Technologies
 • Saint Gobain Isover
 • Trox Nederland BV
 • Uneto-VNI

Verder danken SBRCURnet en ISSO de volgende personen, die deel uitmaakten van de leescommissie, voor hun inhoudelijke inbreng.

 • Dhr. D. van Goudzwaard, Gerco Brandpreventie BV
 • Dhr. W.G. van der Schee, Wolter en Dros
 • Dhr. H. Bruining, Rogafa /Muelink & Grol BV
 • Dhr. R. Kleijer, Luka
 • Dhr. G. Janssen, Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond
 • Dhr. J. Mondria, Breman