0

publicatie: Brandwerende details

Voorwoord

Voorwoord

Brandcompartimentering is onlosmakelijk verbonden met een brandveilig gebouw: hiermee wordt brand immers beperkt tot een deel van het gebouw. De regelgeving besteedt dan ook veel aandacht aan dit onderwerp. De functie van een brandcompartiment is om de uitbreiding van brand te voorkomen. Het is daarom logisch dat de afscheidingen van de brandruimte tegen de verwachte brand bestand zijn. De toegepaste kozijnen, wanden, vloeren en daken bezitten meestal wel de vereiste brandwerendheid. Dat de aansluitingen van deze bouwdelen - de details - ook aan de gewenste brandwerendheid moeten voldoen, wordt ook erkend. Maar hoe dat dan moet, is voor velen in de praktijk een interessante vraag.
Deze publicatie geeft voor vaak voorkomende situaties aan hoe brandwerende details kunnen worden uitgevoerd. Ook is een werkwijze aangereikt waarmee in de praktijk de brandwerendheid van details kan worden beoordeeld. Zolang de brandwerendheid van een detail niet met gevalideerde rekenprogramma's is te bepalen, hangt de beoordeling hiervan tevens af van persoonlijke inzichten. Dankzij de vertegenwoordiging van de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR) in de begeleidingcommissie worden de inzichten uit deze SBR-publicatie breed gedragen.

SBR ontwikkelt en verspreidt praktische kennis met en voor de Nederlandse bouw. Het project 'Brandwerende details B&U-bouw' is hier een voorbeeld van. Dit project is succesvol afgesloten dankzij de inzet van de betrokken personen en organisaties. Er moesten namelijk de nodige problemen worden opgelost. Zo kan bijvoorbeeld formeel gezien de brandwerendheid van een detail uitsluitend via een proef worden vastgesteld. En de betrokken partijen zijn buiten de vergadering soms stevig in concurrentie met elkaar.

In materiële zin was dit project alleen mogelijk dankzij een financiële bijdrage en inbreng van VROM-Inspectie en de overige projectpartners. Om een voor de praktijk bruikbaar resultaat te verkrijgen is de totstandkoming van deze publicatie begeleid door de volgende personen uit de ontwerppraktijk:

mevr.ir. R.J. Boot-Dijkhuis Adviesburo Nieman
R. Dahlhaus Royal Haskoning Architecten
ir. E.W. Janse (rapporteur) LBP (nu werkzaam bij Brandveiligheid Erik Janse)
ing. B.J.G. Jansen Xella Nederland (projectpartner)
ir. B. Kersten (rapporteur) LBP
ir. E. Meuwissen IsoBouw Systems (projectpartner)
ing. M.C. Pauw Bouwen met Staal (projectpartner)
ing. J.H.M. te Riele (corresponderend lid) Ingenieursbureau Te Riele
ing. A.W. van Setten (voorzitter) Brandweer Midden- en West Brabant
A. Smit Alcoa Architectuursystemen (projectpartner)
A. van Stam Royal Haskoning Architecten
ing. E.A. Vredenbregt Gemeente Rotterdam dS+V
R.F. van Werkhoven Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
ing. J.A. Zwaanenburg Xella Droogbouw Systemen (projectpartner)

De transformatie van manuscript naar publicatie is begeleid door Bram van der Valk (SBR). Dorinda Tiggelman (SBR) leverde de ondersteuning voor dit werk. De eindredactie is verzorgd door ir. C.H. van Eldik.
SBR verwacht met het uitbrengen van deze publicatie een bijdrage te leveren aan een brandveiliger Nederland.

ir. W.H. Verburg
projectmanager SBR