0

publicatie: Breuksteen in de praktijk. Deel 1

1 Inleiding

1 Inleiding

Bij breuksteen gaat het om gebroken natuursteen die grover is dan 32 mm. Dit materiaal wordt al lange tijd gebruikt in de waterbouw. Maar hoe gedraagt een constructie van breuksteen zich? Gaandeweg is de behoefte gegroeid daarover meer te willen weten.

vroeger op gevoel
Eeuwen geleden berustte de toepassing van breuksteen op constructief gevoel. Rekenmethoden bestonden nog niet. Wanneer tijdens een zware storm schade was ontstaan, werd gewoon weer een nieuwe hoeveelheid (zwaarder) materiaal geplaatst. Op die manier kunnen constructies ook te zwaar worden uitgevoerd.

nu op basis van kennis
Uiteraard past deze werkwijze niet meer in onze tijd omdat de kosten onnodig hoog zijn. Bovendien, en dat is van recentere datum, speelt het milieu ook een belangrijke rol. Breuksteen is immers een primaire grondstof, die niet meer kan worden bijgemaakt. Daarom moet breuksteen zorgvuldig worden toegepast, zonder dat verspilling optreedt. Wanneer is er sprake van verspilling? Inmiddels weet men veel over het gedrag van breuksteenconstructies onder de diverse omstandigheden. Daarvoor zijn rekenmethoden en proeven ontwikkeld. Ook is kennis ontwikkeld over het materiaal zelf. Hoe bepaal je de kwaliteit en hoe wordt de kwaliteit beïnvloed? AI dit soort zaken wordt in de volgende hoofdstukken behandeld.

Het gaat in dit handboek om zoveel mogelijk praktische informatie die nodig is om de vereiste kwaliteit van een breuksteenconstructie te bereiken. De reeds bestaande theoretische, specialistische publicaties zijn voor de meeste gebruikers van breuksteen onvoldoende toegankelijk. Deze kunnen beschouwd worden als aanvullende informatie op het basisverhaal in dit handboek.

het materiaal breuksteen
Dit handboek concentreert zich op breuksteen als materiaal en dus niet op het construeren van breuksteenconstructies. Daarop wordt niet verder ingegaan, dan het behandelen van de materiaaleigenschappen die voor het construeren van belang zijn.

Hoofdstuk Leeswijzer Blz.
2 Gebruik en bruikbaarheid van steensoorten
Wanneer werd steen voor het eerst gebruikt? Waar kwam dit vandaan?
Hoe ontstaat steen? Welke soorten zijn er? Hoe wordt steen aangetast?
Wat is het verband tussen steensoort en eigenschappen?
Welke steen soorten worden in de waterbouw gebruikt en welke eigenschappen hebben die?
15
3 Toepassingen
Waarvoor wordt breuksteen toegepast? En op welke manier?
35
4 Eisen aan breuksteen
Hoe werkt het stappenplan 'structuur in eisen'?
Aan welke eisen moet breuksteen voldoen en hoe bepaal je dat?
Hoe kom je van ontwerpparameters naar bestekseisen?
41
5 Optimaal gebruik van breuksteen
Wat zijn de mogelijkheden om breuksteen optimaal te gebruiken?
En hoe staat het met de dichtheid van het gesteente; de bulkdichtheid; sorteringen; duurzaamheid; hergebruik; quarry run; het toepassen van een filter; beschikbaarheid van breuksteen en alternatieven?
73
6 Productie, transport en aanbrengen
Welke handelingen ondergaat breuksteen voordat het uiteindelijk in een constructie ligt? Op welke manieren kan de kwaliteit daarbij worden beïnvloed? Welke invloeden hebben de productie en het gebruik van breuksteen op het milieu? Wat is van belang voor de arbeidsomstandigheden (Arbo)?
85
7 Kwaliteitszorg
Welke partijen zijn betrokken bij de uitvoering van een werk en welke rol spelen zij in de kwaliteit5zorg? Hoe bereik ie de vereiste kwaliteit? Welke middelen zijn daarvoor beschikbaar?
Welke problemen kunnen optreden?
111