0

publicatie: Constructieve veiligheid van gevels

Voorwoord

Voorwoord

Veiligheid is in Nederland een belangrijk thema. Wanneer van een gebouw een deel van een gevel naar beneden valt is dat nieuws. En terecht. Burgers gaan ervan uit dat ze zich veilig in het publieke domein kunnen begeven zonder angst voor vallende gebouwdelen. De laatste jaren traden er in de praktijk regelmatig constructieve problemen op met gevels. Dit was voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2006 reden een rapport over de veiligheidsproblemen met gevelbekleding te publiceren. Als vervolg hierop verrichtte VROM-Inspectie nader onderzoek naar een aantal calamiteiten met vallende gevels. Beide initiatieven vormden voor SBR voldoende aanleiding een project te starten over de veiligheid van gevels, nadat NEN-Bouw en TNO-Bouw en Ondergrond via een workshop de wenselijkheid hiervan hadden vastgesteld. Dankzij financiële steun van VROM-Inspectie wist SBR voldoende draagvlak voor dit project te vinden.

Aanvankelijk was het doel van dit project een richtlijn over veilige gevels te ontwikkelen. Dit bleek al snel te ambitieus, omdat de kennis over veiligheid van gevels nog volop in ontwikkeling is. Daarom werd besloten een handboek over de constructieve veiligheid van gevels uit te brengen. Bij de opzet hiervan is aangesloten bij de materiaalgebonden benadering van VROM-Inspectie, zoals beschreven in het rapport Constructieve veiligheid van gevels en glazen overkappingen.
Bij het samenstellen van het handboek is samengewerkt met alle marktpartijen in de gevelbranche, met uitzondering van de Glas Branche Organisatie.

Het handboek Constructieve veiligheid van gevels is door verschillende deskundige rapporteurs geschreven en van commentaar voorzien door een begeleidingscommissie met participatie van VROM-Inspectie, Centraal Overleg Bouwconstructies en het Platvorm Constructieve Veiligheid. De begeleidingscommissie bestond uit:

H. Borsje TNO Bouw en Ondergrond
J.G. Dame BDA Geveladvies
F. Donkers Kingspan Duurzame Bouwsystemen
B.G.J. Hagmolen of ten Have Vebo beton & Staal en AB-FAB
J.P. den Hollander Bouwen met Staal
R.J. Holthuijsen NEN-Bouw
K. Olijve VROM-Inspectie
H. Kuiper Gemeente Almere
M.J.P. van Leeuwen Tweha
D.G. Mans Meged Engineering & Consultancy & Platform Constructieve Veiligheid
R.H. Nuvelstijn Centrum Natuursteen
R. Smith Fundament Advocatuur B.V.
Y.J. van Straalen TNO Bouw en Ondergrond
W.H. Verburg SBR (projectmanager en voorzitter)
S.N.M. Wijte Adviesbureau Hageman & Stichting Stapelbouw
H. Winkelman Cauberg-Huygen RI/Renckens Advies Ingenieursbureau voor gevels

De begeleidingscommissie is zich ervan bewust dat dit handboek geen antwoord kan geven op alle vragen over de veiligheid van gevels. Inzichten kunnen immers wijzigen en de kennis van gevels en van het materiaalgedrag neemt nog steeds toe. Het handboek geeft wel een methode om de veiligheid van bestaande én van nieuwe gevels te beoordelen, zowel technisch als procesmatig. Dit is winst voor opdrachtgevers, de gevelbranche en de toezichthoudende instanties en verhoogt de veiligheid van burgers in het publieke domein.
Bij de opzet van het handboek Constructieve veiligheid van gevels is dankbaar gebruik gemaakt van een algemene veiligheidsfilosofie voor gevels van TNO-Bouw en Ondergrond, ontwikkeld in opdracht van de gemeente Rotterdam.

Deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij de ondersteuning van de medewerkers van SBR. De eindredactie en het tekenwerk zijn verzorgd door ir. C.H. van Eldik.
Namens SBR bedank ik allen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit werk.

Wim Verburg
projectmanager SBR