0

publicatie: Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten

Voorwoord

Voorwoord

In mei 2011 is één uitkragende galerijplaat van de in 1965 gebouwde Antillenflat te Leeuwarden bezweken en zijn vervolgens enkele platen naar beneden gevallen. Putcorrosie van wapeningstaven, te lage ligging van de wapeningstaven en een hogere permanente belasting op de galerijplaat hebben na 46 jaar geleid tot het bezwijken. Onderzoek bij een aantal soortgelijke flatgebouwen heeft uitgewezen dat genoemde oorzaken ook elders aanwezig kunnen zijn. Deze vaststelling is de aanleiding geweest voor het opstellen van een protocol met achtergrondinformatie, uitgegeven als CUR-publicatie 248-2012: Onderzoek naar en beoordeling van de constructieve veiligheid van uitkragende betonnen vloeren van galerijflats.

Het opstellen van de publicatie van 2012 is begeleid door een commissie bestaande uit de volgende personen:

 • H.N.G. Adema, Nebest
 • W.C.G. Ankersmit, VBWT
 • M. Balk, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • D.C.W. Bezemer, Gemeente Rotterdam, COBc
 • H. Doornbos, IVBN
 • H. van Egmond, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • J. Galjaard, ABT, VNconstructeurs
 • M. Georgius, Aedes, Vereniging van woningcorporaties
 • J. Gulikers, Rijkswaterstaat Dienst Infrastructuur
 • M. de Jonker, SGS INTRON
 • S. Lijzenga, Elkien
 • D.G. Mans, Platform Constructieve Veiligheid, Meged Engineering&Consultancy
 • W.G. Meilink, EconStruct
 • J.P.G. Mijnsbergen, Platform Constructieve Veiligheid, CUR Bouw&Infra
 • K. Oomen, VvE Belang
 • R. Smeding, WoonFriesland
 • K. Spoelstra Gemeente Leeuwarden
 • H.P.J. Vereijken, Platform Constructieve Veiligheid, CUR Bouw&Infra
 • S.N.M. Wijte, Adviesbureau ir. J.G. Hageman

Voorwoord bij de tweede, herziene uitgave
Aangezien CUR Publicatie 248-2012 gebaseerd was op onderzoeksresultaten van een relatief beperkt aantal gebouwen en de “state of the art” op dat moment weergaf, was het wenselijk deze publicatie na een periode van gebruik kritisch te boordelen. Begin 2014 zijn de praktijkervaringen van een aantal constructie- en onderzoeksbureaus geïnventariseerd. Dit heeft geleid tot een herziene uitgave van het protocol. In de herziene uitgave wordt nadrukkelijker onderscheid gemaakt tussen uitkragende vloeren aan de galerij- en balkonzijde, zijn nuanceringen aangebracht in het onderzoek naar chloridengehalten (die een minder omvangrijk destructief onderzoek mogelijk maken) en zijn de mogelijke maatregelen naar aanleiding van een onderzoek en beoordeling benoemd. Verder zijn verduidelijkingen en verbeteringen aangebracht en zijn de belangrijkste resultaten van de, in de evaluatie betrokken, onderzoeken en beoordelingen opgenomen.

Praktijkervaringen die zijn benut bij het opstellen van de herziene uitgave van 2014 zijn ingebracht door (in alfabetisch volgorde) Bartels, Econstruct, Hageman, IOB, JVZ, Nebest en SGS Intron.

De herziene publicatie van 2014 is, evenals de uitgave van 2012, opgesteld door de heren M. de Jonker, D.G. Mans en S.N.M. Wijte.

Rotterdam, oktober 2014