0

publicatie: Dakbegroeiingsrichtlijn

Voorwoord

Voorwoord

Begroeide daken bieden de mogelijkheid om meervoudig ruimtegebruik te realiseren, de stedelijke omgeving te verfraaien en een bijdrage te leveren aan het reduceren van de pieken in de regenwaterafvoer.

In Nederland werden begroeide daken in het recente verleden op beperkte schaal toegepast. Om te voorzien in de kennisbehoefte bij ontwerpers en uitvoerders in de bouw heeft SBR al in 1997 de publicatie “Daken in het Groen” uitgegeven. Omdat de ontwikkelingen echter niet stil staan en het aantal projecten met begroeide daken toeneemt, heeft SBR in samenwerking met de Dak- en Gevelbegroeningsspecialisten (DGS, Houten) en de Vereniging van Bouwwerkbegroeners (VBB, Kerkrade) besloten om de kennis te actualiseren.

Deze dakbegroeiingrichtlijn is hiervan het resultaat. Het betreft de vertaling van een Duitse richtlijn voor ontwerp, aanleg en onderhoud van dakbegroeiingen. Deze van oorsprong Duitse richtlijn is opgesteld door het Duitse Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau (FLL; www.f-l-l.de) en is door de DGS en VBB naar het Nederlands vertaald. Daarbij zijn de oorspronkelijke opzet en structuur in tact gelaten om zo de relatie met de Duitstalige versie van deze richtlijn in stand te houden. Om dezelfde reden is er ook voor gekozen om bij deze Nederlandstalige publicatie de oorspronkelijke Duitstalige bijlagen op te nemen.

In deze publicatie wordt vooral ingegaan op de, voor daken, geschikte begroeiings- en vegetatievormen en de daarbij behorende van vegetatielagen en -systemen. Bouwfysische en bouwtechnische aspecten komen zijdelings aan de orde. Deze publicatie kan dan ook worden gezien als een aanvulling op, en op onderdelen een verdere verdieping van, de publicatie “Daken in het Groen” die SBR in 2006 in geactualiseerde vorm opnieuw zal uitgegeven. In de geactualiseerde publicatie zal onder andere worden ingegaan op het bouwfysisch ontwerp van begroeide daken, de bouwtechnische detaillering en gerealiseerde voorbeeldprojecten.

Deze begroeiingsrichtlijn is vooral bedoeld voor allen die in hun beroepspraktijk betrokken zijn bij beslissingen over het ontwerpen en bouwen van begroeide daken. Te denken valt aan architecten, stedebouwkundigen, projectleiders en werkvoorbereiders van bouwbedrijven, hoveniersbedrijven en dakdekkersbedrijven. Maar daarnaast kan deze publicatie ook een informatiebron zijn voor gespecialiseerde bedrijven en toeleveranciers van specifieke daksystemen en oplossingen.

Wij vertrouwen erop dat de deze publicatie de onbekendheid met dakbegroeiingen en begroeide daken zal wegnemen en dat het zal bijdragen aan een betere communicatie tussen architect, hovenier, opdrachtgever en bouwbedrijf.

Koos Johannes
projectleider