0

Inhoudsopgave

0609_09_cover_cover-1422537197

Dakbestratingsrichtlijn

Aanwijzingen voor het ontwerpen en uitvoeren van beloopbare en berijdbare daken

De eenvoudigste vorm van meervoudig ruimtegebruik is het gebruiken van daken als drager van uiteenlopende functies. Hiermee wordt mobiliteit op het dak vanzelfsprekend. Deze mobiliteit kan betrekking hebben op voetpaden, maar ook op busbanen. Realisatie hiervan kan beschouwd worden als een nieuwe bouwtechnische opgave.


Artikelnummer 609.09
ISBN 978-90-5367-503-8
Auteur(s) prof. ir. N.A. Hendriks
Jaar van uitgave 2009