0

publicatie: De koper als bindend element

Voorwoord

Voorwoord

'Geef de klant de keus' is een motto van BouwBeter. Bedrijven in de voorhoede van de B&U-sector proberen daar vorm aan te geven. Zij verplaatsen hun focus op 'aanbod en kosten' naar 'sturing op vraag en klantwaarde'. Dat gaat niet zonder slag of stoot. De communicatie met de klant verandert en de samenwerking tussen de betrokken bedrijven wordt intenser. Het gaat om vormen van Integrerend Samenwerken. Een werkwijze waarin kennis en kunde en het aanpakken van risico's in de keten worden gebundeld. In de zoektocht naar die nieuwe samenwerking biedt deze brochure een helpende hand.

Integrerend Samenwerken is volop in ontwikkeling. Op allerlei plaatsen worden er ervaringen mee opgedaan. Sommige daarvan zijn positief maar tegelijkertijd valt er nog veel te verbeteren. Door het delen van deze ervaringen komen we sneller vooruit.
Daarom wordt in deze uitgave een succesvol voorbeeld beschreven waarbij de knelpunten niet worden verheeld. Concrete ervaringen worden aangevuld met algemene oplossingen. De consument en de ketenpartners vertellen hun verwachtingen en hun ervaringen in de praktijk. Het eerste hoofdstuk geeft een beknopte toelichting op de noodzaak van integrerend samenwerken, op de organisatievorm en op de meerwaarde. Hoofdstuk twee richt zich vervolgens meer op de specifieke vragen van de professional.

Deze brochure - de eerste in een reeks van leerzame praktijkvoorbeelden - is bedoeld als inspiratiebron voor alle procespartijen; van klant tot en met toeleverende industrie en alles wat daar tussenin zit. Naast praktijkbrochures komen er ook algemene brochures die ingaan op de achtergronden van integrerend samenwerken en de consequenties voor de projectorganisatie, alsook op het veranderingsproces dat individuele bedrijven moeten aangaan als ze het motto 'Geef de klant de keus' onderschrijven.

BouwBeter bevordert dat Nederlandse B&U-bedrijven meer klantwaarde leveren tegen lagere kosten en met een beter rendement. Die meerwaarde betreft het snel, flexibel en klantgericht inspelen op de vraag naar integrale en duurzame huisvestingsoplossingen met een betere prijs/kwaliteitsverhouding. Daartoe wil BouwBeter een brug slaan tussen innovatie en vernieuwing van de sector, om zo een bijdrage te leveren aan:

  • het herstel van vertrouwen in de markt,
  • een uitdagender, veiliger en gezonder werkklimaat en
  • vergroting van de concurrentiekracht in en ten opzichte van het buitenland.

Om dat te bereiken werkt BouwBeter aan drie thema's, ook wel innovatiedomeinen genoemd:

  1. Integratie van kennis, kunde en risicobeheersing door betere samenwerking in de keten (domein Integrerend Samenwerken).
  2. Vereenvoudiging van het huisvestingsproces door gebruik van bouwsystemen en standaardprocessen (domein Flexibel Bouwen en Huisvesten)
  3. Bevorderen van klantgerichte strategische keuzes en de daarbij passende organisatievormen en veranderingstrajecten (domein Innovatieve Organisatieontwikkeling).

Deze onderwerpen vindt u in deze uitgave terug, met een accent op het eerste punt.

Plan de Geer is een mooi woningbouwproject met veel keuzevrijheid voor de kopers ondanks het low budget-koopsegment waarin de woningen werden gebouwd. De vernieuwende manier waarop Bouwfonds kopers de ruimte heeft gegeven en de wijze waarop Afbouwbedrijf Nederland BV die vervolgens heeft weten in te vullen, waren voor BouwBeter de redenen om dit project in deze brochure te beschrijven. Wij feliciteren beide bedrijven met het bereikte resultaat, wensen ze succes in het op deze wijze verder veroveren van de markt en danken ze hartelijk voor de openheid waarmee ze u en mij laten delen in hun ervaringen.

Namens BouwBeter
Henk Janssen, voorzitter.