0

publicatie: CUR 2001-10 Diepe grondstabilisatie in Nederland

Voorwoord

Voorwoord

De aanleg van infrastructuur op slappe grond vraagt om nieuwe technieken om de ondergrond te stabiliseren en de zettingen te beperken.
In het kader van het Europese project EuroSoilStab (Development of design and construction methods to stabilise soft organic soils for the construction of rail, road and other infrastructure) is onderzocht of het mogelijk is om gestabiliseerde grondkolommen dan wel blokstabilisatie te gebruiken voor slappe, organische grondsoorten. Daartoe zijn in Nederland twee proefvelden ingericht: in Abcoude en 's-Gravendeel. De resultaten van deze proefvelden en die van de proefvelden in Engeland, Zweden, Finland, Ierland en ltalië zijn samengevat in een Engelstalige Design Guide. Van deze publicatie is een NederIandse versie gemaakt, aangepast aan de Nederlandse situatie. Dit rapport bevat deze Nederlandse versie.

CUR-onderzoekscommissie D 34 "Kalk-cementkolommen" kreeg als opdracht om kritisch mee te denken met het Europese project EuroSoilStab en de resultaten te toetsen aan de bruikbaarheid voor de Nederlandse omstandigheden. Dit rapport bevat daarvan de resultaten.

Bij het verschijnen van dit CUR-rapport was de samenstelling van commissie D 34 als volgt:

dr.ir. A.M. Burger, voorzitter ENCI B.V. Vestiging 's-Hertogenbosch
ir. W.G. Epema Hoogheemraadschap Alblasserwaard en de Vijtheerenlanden
dr.ir. E.J. den Haan GeoDelft
ir. E.J. Huiden HBG Civiel Grondtechniek
ir. H.L. Jansen Fugro Ingenieursbureau B.V.
ing. A.A. Pladet Aveco
ir. G.A. Visser Ballast Nedam Engineering
ir. R.F. Woldringh DHV Milieu en Infrastructuuf B.V.
ir. A.H. Nooy van der Kolff Baggennij. Boskalis B.V.
ir. G.l. van Eijk Rijkswaterstaat Directie Utrecht
ir. H.M.A. Pachen Gemeentewerken Rotterdam Haven en Transport
iug. R. Rozing Holland Railconsult
ir. B.A.N. Koehorst Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde
ing. F. Verhelst Lhoist S.A.
ir. E. Rabbers BAM NBM Beton- & Industriebouw
ing. S. Doombos, corresponderend lid Terracon Funderingstechniek B.V.
prof.dr.ir. J.F. Agema, mentor CUR
ir. J.P. Koenis, coördinator CUR

Deze Nederlandse ontwerpgids is samengesteld door de commissieleden:

ir. H.L. Jansen, Fugro Ingenieursbureau B.V.
dr.ir. E.J. den Haan, GeoDelft
ir. E.J. Huiden, HBG Civiel Grondtechniek

Alle commissieleden hebben de concepten van commentaar voorzien. Een speciale roI was weggelegd voor ir. R.M.A. Pachen en ing. A.A. Pladet.

Voor de activiteiten van de commissie D 34 zijn financiële bijdragen verkregen van:

- Ballast Nedam Grand & Wegen
- NBM Beton & Industriebouw
- Geotechnics Holland bv
- Lhoist Nederland B.V.
- Baggermij. BoskaIis BV
- Aveco
- Vereniging Nederlandse Cementindustrie
- Terracon
- Holland Railconsult
- Gemeentewerken Rotterdam
- Hoogheemraadschap Albasserwaard

De CUR spreekt haar dank uit aan deze instanties, alsmede aan de leden van de commissie die met veel inzet en enthousiasme hebben samengewerkt.

december, 2001 Het bestuur van de CUR