0
C172_cover-1422537224

Duurzaamheid en onderhoud van betonconstructies

Tweede herziene uitgave

Het handboek "Duurzaamheid en onderhoud van betonconstructies" is een gezamenlijke uitgave van de SBRCURnet en de Betonvereniging en vormt het belangrijkste naslagwerk op dit gebied. Het boek behandelt de duurzaamheid en onderhoud van betonconstructies en bevat een compleet en actueel overzicht van kennis en ervaring op dit gebied.

De belangrijkste wijzigingen in deze actualisatie zijn:

 • het zoveel mogelijk verwijderen van doublures;

 • het actualiseren van het handboek in overeenstemming met de nieuwe normen en CUR-Aanbevelingen;

 • het toevoegen van een trefwoordenlijst;

 • het uitbreiden van de paragrafen over e1ektrochemische methoden voor reparatie of bescherming.

Het handboek gaat in op materialen, zoals betonspecie, maar ook op de eigenschappen van oppervlakte beschermmiddelen en reparatiemortels. Vervolgens komen aantasting van beton en schademechanismen aan de orde, alsmede de regelgeving ten aanzien hiervan.

Aangezien fouten bij ontwerp en uitvoering de belangrijkste oorzaken zijn van latere schade aan beton, wordt hierbij in dit handboek uitvoerig stilgestaan. Aan de orde daarbij komen onder meer de betondekking, rol van de wapening en de betonvoorschriften.

Uiteraard komt de reparatie van betonconstructies uitgebreid aan de orde. Maar daarvoor is een goede inventarisatie van de schade door middel van inspectie, meting en monsterneming, alsmede laboratoriumonderzoek een vereiste.

Wat betreft de uitvoering zelf is aangegeven welke voorzieningen nodig zijn om het werk goed uit te voeren, met inbegrip van milieu- en Arbo-aspecten. Voorbeelden zijn steigerwerk, gereedschap en materieel.

Tot slot komt in het handboek aan de orde de integrale kwaliteitszorg in de keten van opdrachtgever, adviseur, betonreparatiebedrijf en leverancier van betonreparatieproducten. De rol van deze partijen in het proces komt daarbij ter sprake, evenals achtergronden, definities en begrippen van kwaliteitszorg.


Artikelnummer C172
ISBN 90 376 0044 1
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 506
Jaar van uitgave 1994

Gedrukte versie

 93,00*

* excl. 6% btw en verzendkosten

 • prettig leesbaar
 • aantekeningen maken
 • naslagwerk in boekenkast
 • bezorgd binnen zeven werkdagen

Online versie

 93,00*

* excl. 21% btw

 • direct toegang tot de publicatie
 • op iedere werkplek te raadplegen
 • gemakkelijk zoeken in de informatie
 • altijd de meest recente versie