0
BC Duurzaamheid van geokunststoffen

DOWNLOAD GRATIS INKIJKEXEMPLAAR

Inhoudsopgave

Duurzaamheid van geokunststoffen

Een praktisch stappenplan voor het bepalen van de levensduur van geokunststoffen

Geokunststoffen zijn bouwmaterialen die speciaal voor toepassing in de funderingstechniek, milieutechniek, waterbouwkunde en infrastructuur gemaakt zijn. Bouwcompact Duurzaamheid van geokunststoffen biedt een algemene introductie van geokunststoffen en geeft een beschrijving van de verschillende ontwerpstappen gericht op de levensduur. Tevens biedt de publicatie een introductie op de bepaling van de levensduur van de geokunststof. De kern wordt gevormd door praktische informatie en de te nemen stappen die de ontwerper en toezichthouder moeten volgen om de levensduur te bepalen. Gedetailleerde informatie wordt in bijlagen over o.a. de ontwerpmethode en de procedure voor kwaliteitscontrole gegeven.

De publicatie beperkt zich tot de verouderingsprocessen die zich bij geokunststoffen voordoen en geeft aan hoe men hiermee om moet gaan bij de selectie van, het ontwerp met en de acceptatie van geokunststoffen.

Deze compacte versie is bedoeld voor ontwerpers, toezichthouders en opdrachtgevers die geïnteresseerd zijn in de levensduur van geokunststoffen, of die het materiaal moeten specificeren of goedkeuren op basis van levensduureisen.


Meer over geokunststoffen?

Bouwcompact Duurzaamheid van Geokunststoffen is een bewerking van het eerste hoofdstuk van de Engelstalige publicatie Durability of Geosynthetics (ISBN 978 90 5367 599 1).


Leverbaar via CROW

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer CRW 701.16
Auteur(s) Wim Voskamp
Aantal pagina's 120
Formaat 176 mm x 250 mm
Uitvoering Paperback
Jaar van uitgave 2016