0

publicatie: Duurzame veiligheid van metselwerk

Woord vooraf

Woord vooraf

Veiligheid is in Nederland een belangrijk thema. Wanneer van een gebouw een deel van een gevel naar beneden valt is dat nieuws. En terecht. Burgers gaan er van uit dat ze zich veilig in het publieke domein kunnen begeven zonder angst voor vallende gebouwdelen. De frequentie waarin de laatste jaren constructieve problemen met gevels aan het licht kwamen was voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2006 de reden een rapport over de veiligheidsproblemen met gevelbekleding te publiceren. Als vervolg hierop verrichtte VROM-Inspectie nader onderzoek naar een aantal calamiteiten met vallende gevels. Beide initiatieven waren voor SBR voldoende aanleiding een project te starten over de veiligheid van gevels, nadat NEN-Bouw en TNO Bouw en Ondergrond via een workshop de wenselijkheid hiervan hadden vastgesteld. Dankzij financiële steun van VROM-Inspectie wist SBR voldoende draagvlak voor dit project te vinden.
Bij de start was het de bedoeling een richtlijn over veilige gevels te ontwikkelen, maar dat bleek al snel te ambitieus. Omdat de kennis over de veiligheid van gevels nog volop in ontwikkeling is werd besloten een handboek over veilige gevels uit te brengen. Dit SBR-handboek Veilige gevels verschijnt in de loop van 2010. Echter gezien de actuele behoefte aan informatie over het beoordelen van gemetselde gevels van woongebouwen is nu de publicatie Duurzame veiligheid van metselwerk uitgebracht.

Duurzame veiligheid van metselwerk is tot stand gekomen dankzij de inhoudelijke inbreng en financiële bijdrage van Stichting Stapelbouw. De tekst is geschreven door ir. S.N.M. Wijte, ondersteund door een begeleidingscommissie met participatie van VROM-Inspectie, Centraal Overleg Bouwconstructies en het Platvorm Constructieve Veiligheid. De begeleidingscommissie bestaat uit:

H. Borsje TNO Bouw en Ondergrond
J.G. Dame BDA Geveladvies
G. Hagmolen of ten Have Prefab Beton Vebo & AB-FAB
J.P. den Hollander Bouwen met Staal
R.J. Holthuijsen NEN-Bouw
E.J. Kool VROM-Inspectie
H. Kuiper Gemeente Almere
M.J.P. van Leeuwen Tweha
D.G. Mans Meged Engineering & Consultancy & Platform Constructieve Veiligheid
R.H. Nuvelstijn Centrum Natuursteen
R. Smith Schaap & Partners Advocaten
Y.J. van Straalen TNO Bouw en Ondergrond
W.H. Verburg SBR
R. Weghorst Kingspan
S.N.M. Wijte (rapporteur) Adviesbureau Hageman & Stichting Stapelbouw
H. Winkelman Renckens Advies Ingenieursbureau voor gevels

Op basis van de beschreven werkwijze en aandachtpunten in deze publicatie kunnen betrokken partijen de constructieve veiligheid van metselwerk objectief beoordelen. Hiermee wordt indirect een bijdrage geleverd aan het veiligheidsniveau van gebouwen in het publieke domein.
Deze publicatie is mede tot stand gekomen dankzij de ondersteuning van Dorinda Tiggelman en Bram van der Valk, beide werkzaam bij SBR. De eindredactie is verzorgd door ir. C.H. van Eldik.
Namens SBR bedank ik allen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van dit werk.

Wim Verburg
projectmanager SBR