0

publicatie: Falende constructies

Voorwoord

Voorwoord

In 2004 hebben VROM Inspectie, Bouwend Nederland, NLingenieurs en CUR Bouw & Infra het initiatief genomen voor een project onder de titel 'Leren van Instortingen'. Dat gebeurde nadat een aantal instortingen ernstige twijfel deden ontstaan over de mate waarin constructieve veiligheid is geborgd en na publicaties over negatieve ontwikkelingen daaromtrent in huidige bouwprocessen. Door instortingen en andere incidenten met betrekking tot constructieve veiligheid te analyseren wordt beoogd een doorbraak te bewerkstellingen in de, vaak door schuldvragen belemmerde, communicatie hierover en lering te trekken uit deze incidenten, zodat dezelfde fouten niet nogmaals worden gemaakt. In juni 2005 heeft CUR Bouw & Infra een publicatie hierover uitgebracht.
Diverse initiatieven en ontwikkelingen rondom het onderwerp constructieve veiligheid hebben sindsdien plaats gevonden. Deze hebben geleid tot het besef dat constructieve veiligheid niet vanzelf tot stand komt en dat het terugdringen van faalkosten en borgen van de constructieve veiligheid vaak hand in hand gaan. Ook zijn er aanwijsbare wijzigingen in gedrag en werkwijzen geïmplementeerd die bijdragen aan betere prestaties. Intussen zijn de onderzoeken naar instortingen doorgegaan. Dit rapport bundelt de resultaten van de onderzoeken van instortingen en andere incidenten die zijn uitgevoerd in het kader van het CUR Bouw & Infra project 'Leren van Instortingen', medio 2008 overgegaan in het programma Platform Constructieve Veiligheid.

Dit rapport is tot stand gekomen onder leiding van de commissie Leren van Instortingen respectievelijk het Platform Constructieve Veiligheid. Voor een overzicht van de deelnemers aan stuurgroep en commissies wordt verwezen naar bijlage A bij dit rapport. Daarin is tevens een overzicht gegeven van organisaties en bedrijven die financieel hebben bijgedragen.

Deze rapportage is opgesteld door Marcel Derkink, Ralph Hamerlinck, Hans van der Sluis en Dik-Gert Mans; Aad van den Thoorn heeft de eindredactie verzorgd.

CUR Bouw & Infra spreekt de wens uit dat deze publicatie zijn weg vindt naar de praktijk van ontwerp, uitvoering en beheer van bouwwerken en naar het onderwijs. Op die wijze kan deze publicatie bijdragen aan een verdere verbetering van constructieve veiligheid ten behoeve van gebruikers en bouwers en tevens het terugdringen van faalkosten bewerkstelligen.